Islamic Republic of Iran

 

حمایت سفارت استرالیا از برنامه‌های معیشت جایگزین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران

 

25 اذر 1397 - نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، آقای الکساندر فدولوف و سفیر کشور استرالیا در جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای ایان بیگز، موافقت‌نامه‌ای را برای دریافت حمایت مالی از سفارت استرالیا در مورد زیربرنامه 4 "معیشت‌های جایگزین و توسعه پایدار" برنامه مشارکت کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران امضا کردند.

در این نشست، آقای فدولوف فعالیت‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران را به عنوان فرصتی برای توانمندسازی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر در مناطق مرزی از طریق اجرای فعالیت‌های پیشنهادی تحت زیربرنامه معیشت جایگزین و توسعه پایدار معرفی کرد. او همچنین در این نشست در مورد دیگر زمینه‌های بالقوه همکاری بین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران و سفارت استرالیا مطالبی را مطرح کرد.

جناب آقای بیگز، سفیر محترم استرالیا در جمهوری اسلامی ایران، نیز به منظور همکاری در مورد موضوعات کنترل مواد مخدر با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران ابراز علاقه کرد.

برگزاری یک جلسه معرفی فعالیت‌ها توسط رئیس گروه تحقیقات معیشت‌های جایگزین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای حامی مالی پروژه، اعضای گروه دوبلین کوچک و اعضای منتخب سفارت‌های خارجی در تهران، از جمله فعالیت‌هایی است که تحت این موافقت‌نامه با حمایت مالی سخاوتمندانه استرالیا از طرح‌های معیشت‌های جایگزین اجرا خواهد شد.