Islamic Republic of Iran

 

سگ‌های موادیاب مورد حمایت برنامه UNODC در ایران بیش از 200 کیلوگرم هروئین کشف کردند

 

تهران (ایران)، 30 اکتبر 2019 - در هفت سال گذشته، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ( UNODC ) از طریق ارائه کمک­های فنی، تهیه سگ­های موادیاب و آموزش سگ­های موادیاب و مربی­هایشان از فعالیت­های مرکز آموزش سگ گمرک جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده است.

این مرکز شاهد موفقیت­هایی چشمگیر بوده است. به عنوان مثال، در تابستان سال 2019، سگ­های موادیاب آموزش دیده و زبده موفق به کشف بیش از 200 کیلوگرم هروئین با منشاء افغانستان در شهر نوردوز ایران در استان آذربایجان شرقی، در مرز ایران و ارمنستان، شدند.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ( UNODC ) با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و گمرک جمهوری اسلامی ایران در اوایل سال جاری میلادی بازدیدی به مرکز سگ گمرک جمهوری اسلامی ایران با حضور سفیر محترم کشور ژاپن و معاونت محترم سفارت هلند در ایران ترتیب دادند. در این بازدید، الكساندر فدولوف، نماینده كشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، از فعالیت موثر گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر ابراز قدردانی كرده و اهمیت سگ­های موادیاب را به عنوان یك ابزار مفید در شناسایی جاسازهای پنهان متذکر شد.

سگ­های موادیاب مسئولیت مقدار قابل توجهی از کشفیات سالانه مواد مخدر در ایران را بر عهده دارند. آقای فدولوف از حمایت مالی سخاوتمندانه دولت ژاپن که از طریق فعالیت­های ظرفیت­سازی برنامه­ریزی و اجرا شده توسط دفتر UNODC در تهران از جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده است قدردانی کرد. وی همچنین از حمایت­های فنی دریافت شده از سفارت هلند در ایران قدردانی کرد.

در ادامه این بازدید، امکانات مرکز و آشیانه سگ­ها که با بالاترین استانداردهای بین­المللی طراحی و ساخته شده­اند نشان داده شدند. پس از آن تیم­های سگ­های موادیاب و مربی­هایشان ظرفیت­های خود و همچنین آموخته­هایشان را از دوره آموزشی اخیر، که توسط UNODC در هلند برگزار شد، به نمایش گذاشتند. در این نمایش تیم­های سگ­های موادیاب قادر به شناسایی مواد مخدر مخفی در موقعیت­های مختلف از جمله وسایل نقلیه، محموله­ها و چمدان­ها و همچنین مواد مخدر حمل شده توسط مسافران در محیطی بودند که سعی شده بود شبیه ترمینال مسافری باشد.

در این رویداد گمرک جمهوری اسلامی ایران ­همچنین غذای سگ تهیه شده به عنوان بخشی از فعالیت­های پیش­بینی شده در قسمت "مدیریت مرزی و قاچاق غیرقانونی" برنامه مشارکت کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای ایران که با حمایت مالی کشور ژاپن برای استفاده سگ­های موادیاب هنگام شرکت در عملیات­های فشرده و سنگین تهیه شده بود را دریافت کرد.

هران (ایران)، 30 اکتبر 2019 - در هفت سال گذشته، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ( UNODC ) از طریق ارائه کمک­های فنی، تهیه سگ­های موادیاب و آموزش سگ­های موادیاب و مربی­هایشان از فعالیت­های مرکز آموزش سگ گمرک جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده است.

این مرکز شاهد موفقیت­هایی چشمگیر بوده است. به عنوان مثال، در تابستان سال 2019، سگ­های موادیاب آموزش دیده و زبده موفق به کشف بیش از 200 کیلوگرم هروئین با منشاء افغانستان در شهر نوردوز ایران در استان آذربایجان شرقی، در مرز ایران و ارمنستان، شدند.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ( UNODC ) با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و گمرک جمهوری اسلامی ایران در اوایل سال جاری میلادی بازدیدی به مرکز سگ گمرک جمهوری اسلامی ایران با حضور سفیر محترم کشور ژاپن و معاونت محترم سفارت هلند در ایران ترتیب دادند. در این بازدید، الكساندر فدولوف، نماینده كشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، از فعالیت موثر گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر ابراز قدردانی كرده و اهمیت سگ­های موادیاب را به عنوان یك ابزار مفید در شناسایی جاسازهای پنهان متذکر شد.

سگ­های موادیاب مسئولیت مقدار قابل توجهی از کشفیات سالانه مواد مخدر در ایران را بر عهده دارند. آقای فدولوف از حمایت مالی سخاوتمندانه دولت ژاپن که از طریق فعالیت­های ظرفیت­سازی برنامه­ریزی و اجرا شده توسط دفتر UNODC در تهران از جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده است قدردانی کرد. وی همچنین از حمایت­های فنی دریافت شده از سفارت هلند در ایران قدردانی کرد.

در ادامه این بازدید، امکانات مرکز و آشیانه سگ­ها که با بالاترین استانداردهای بین­المللی طراحی و ساخته شده­اند نشان داده شدند. پس از آن تیم­های سگ­های موادیاب و مربی­هایشان ظرفیت­های خود و همچنین آموخته­هایشان را از دوره آموزشی اخیر، که توسط UNODC در هلند برگزار شد، به نمایش گذاشتند. در این نمایش تیم­های سگ­های موادیاب قادر به شناسایی مواد مخدر مخفی در موقعیت­های مختلف از جمله وسایل نقلیه، محموله­ها و چمدان­ها و همچنین مواد مخدر حمل شده توسط مسافران در محیطی بودند که سعی شده بود شبیه ترمینال مسافری باشد.

در این رویداد گمرک جمهوری اسلامی ایران ­همچنین غذای سگ تهیه شده به عنوان بخشی از فعالیت­های پیش­بینی شده در قسمت "مدیریت مرزی و قاچاق غیرقانونی" برنامه مشارکت کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای ایران که با حمایت مالی کشور ژاپن برای استفاده سگ­های موادیاب هنگام شرکت در عملیات­های فشرده و سنگین تهیه شده بود را دریافت کرد.