Islamic Republic of Iran

 

جلسه تخصصی کارشناسان ارشد در خصوص "پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در محیط های آموزشی: توسعه همکاری و مشارکت منطقه ای"

 

 

اسلام آباد، فوریه 2019: در راستای اجرای قطعنامه 61/2 "تقویت تلاش ها جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد در محیط های آموزشی" که در شصت و یکمین جلسه کمیسیون مواد مخدر در ماه مارس سال 2018 تصویب شده بود، جلسه ای تخصصی در خصوص" پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در محیط های آموزشی: توسعه همکاری و مشارکت منطقه ای" با همکاری مشترک وزارت امور خارجه و وزارت کنترل مواد مخدر جمهوری اسلامی پاکستان و برنامه منطقه ای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای افغانستان و کشورهای همسایه در شهر اسلام آباد پاکستان تشکیل شد. پیرو این جلسه، دوره آموزشی یک روزه ای در زمینه "پیشگیری از سوء مصرف مواد در محیط های آموزشی" نیز برگزار شد.

هدف اصلی این رویداد، گردآوری سیاستگذاران و مقامات ارشد مسئول در حوزه پیشگیری از مصرف مواد مخدر و ارتقای سلامت به منظور پرداختن به سوء مصرف مواد در محیط های آموزشی در سطح منطقه ای، بود.

موضوعاتی که در جلسه تخصصی کارشناسان توسط مقامات ارشد و سیاستگذاران هشت کشور شرکت کننده مورد بحث و بررسی قرار گرفت، عبارت بودند از: ارائه برنامه های موجود در محیط های آموزشی؛ تلاش‌های صورت گرفته و نیازهای موجود در راستای ظرفیت سازی؛ ترویج و اطلاع‌رسانی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، ارزیابی و تحقیق، و همچنین قوانین و سیاست های مربوطه.

جلسه تخصصی کارشناسان با تدوین فهرستی از پیشنهادات جهت مطرح شدن در شصت و دومین جلسه کمیسیون مواد مخدر در  ماه مارس سال 2019، به پایان رسید.

در ادامه‌ی جلسه تخصصی کارشناسان، دوره آموزشی یک روزه ای در آکادمی پلیس مبارزه با مواد مخدر در اسلام آباد، در تاریخ 13 فوریه برگزار شد. در این دوره، 117 نفر از معلم های مدرسه، اساتید دانشگاه، متخصصان پیشگیری از مصرف مواد مخدر و همچنین مقام های نیرو انتظامی شرکت داشتند. دانش و آگاهی شرکت کنندگان در مورد ارزش و تاثیر مثبت برنامه های پیشگیری از مصرف مواد بر سلامت و رفاه کودکان، نوجوانان و خانواده ها ارتقا یافت. همچنین، حضار با استانداردهای بین المللی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی در خصوص پیشگیری از مصرف مواد مخدر و نحوه اجرای مداخلات و راهبردهای مبتنی بر شواهد آشنا شدند.