Islamic Republic of Iran

 

اطلاع رسانی در خصوص اقدامات ایران در کنترل موادمخدر و همکاری های بین المللی
برای مقابله با معضل مواد مخدر به اعضاء جامعه بین المللی در تهران

  

تهران، 11 مارس 2021 – وزارت امور خارجه و ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران روز 10 مارس 2021 نشستی را در خصوص کنترل مواد و همکاری های بین المللی برای مقابله با معضل مواد مخدر با حضور دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران و اعضاء جامعه بین المللی در تهران برگزار نمودند. در این نشست سفرای مقیم و مسئولان چندین نمایندگی سیاسی و نماینده کشوری UNODC آقای الکساندر فدولوف حضور داشتند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر آقای مومنی در خصوص تقویت همکاری های منطقه ایی و بین المللی برای حل مقابله با معضل جهانی موادمخدر برای حضار سخنرانی کردند. بیست و دو سال حضور دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران به عنوان یکی از ارکان مهم همکاری های مربوط به کنترل مواد مورد قدردانی قرار گرفت. دبیرکل سپس به دست آورد های ایران در سال 2020 که شامل 41 درصد افزایش کشفیات انواع مواد مخدر حتی با وجود همه گیری کرونا و محدودیت های مرتبط اشاره نمودند.

ایشان همچنین از همکاری نزدیک با UNODC درایجاد مرکز منطقه ایی برای درمان اعتیاد در مرکز مطالعات اعتیاد در تهران و همکاری در خصوص کنترل مواد و معاش پایدار قدردانی کردند. وی پیشگیری از مصرف مواد و فعالیت های درمانی را برای بخش آسیب پذیر جامعه حائز اهمیت دانست. آقای مومنی بر اهمین نقش ایران در کارزارهای کنترل مواد تاکید کرده و خواستار حمایت جامعه بین المللی برای عضویت ایران در کمیسیون موادمخدر شد.

 

آقای محسن اسپری، مدیرکل امور بین المللی محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه ضمن خوش آمد گویی به اعضاء جامعه بین المللی از دستاورد های ایران در کنترل مواد مخدر به عنوان نشان موفقیت در سطحی جهانی یاد کرد. وی توجه حضار رو به دستاورد های ایران و سطح کشفیات آن در گزارش جهانی موادمخدر(UNODC) در سال 2020 جلب نمود. آقای اسپری از حمایت جامعه جهانی از ایران در آنچه وی تحریم های یک جانبه علیه ایران خواند و مانع اقدامات در مقابل همه گیری کرونا دانست، تشکر کرد. وی همچنین از اعضاء سازمان ملل و ECOSOC (کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل) برای حمایت در خصوص عضویت ایران در کمیسیون مواد مخدر (CND) درخواست نمود.

آقای فدولوف نماینده کشوری UNODC  درایران از حمایت این دفتر از ایران گفت و بر همکاری های خوب میان این دفتر در خصوص مواد مخدر و جرم با وزارت امور خارجه و ستاد مبارزه با موادمخدر ایران تاکید نمود. وی بر مشارکت قوی  ایجاد شده توسط UNODC با دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق ایجاد چندین برنامه کشوری برای ارائه حمایت فنی و ارتقا ظرفیت از جمله در مدیریت و کنترل مرزی؛ کاهش تقاضا مواد؛ مراقبت های اچ ای وی و کاهش آسیب؛ جرام سازمان یافته، عدالت و عدالت کیفری؛ و اخیرا در موضوع توسعه جایگزین و معاش پایدار با تاکید بر تقویت نهاد های مردمی، زنان و جوان ها تاکید نمود. 

آقای فدولوف با اشاره به ابتکارات مربوط به کنترل مواد توسط UNODC در ایران در مشارکت با شرکای ملی در مضوعاتی مثل تقویت واحد های سگ های موادیاب که سهم بسزایی در کشفیات انواع موادمخدر داشته اند، آموزش کارشناسان در زمینه های مختلف از جمله امنیت و تحلیل اطلاعات، و همچنین تهیه تجهیزات و ابزار مقابله ایی پرداختند.

 

وی همچنین بر همکاری های مربوط به پیشگیری از سو مصرف مواد، درمان، مراقبت های اچ ای وی و کاهش آسیب تاکید نمود. آقای فدولوف از حمایت کنندگان مالی بین المللی و اعضاء مینی دابلین و اتحادیه اروپا برای حمایت های مالی از برنامه های UNODC در ایران تشکر نمود.

ایشان سخنان خود را با ذکر این مطلب که معضل مواد مخدر در جهان به از بین بردن انواع حیات ادامه می دهد و تار و پود جامعه را آسیب می زند به پایان برد و گفت با همکاری تحت چتر کنترل مواد، جامعه بین المللی امکان بهتری برای حمایت و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مشکل مصرف مواد خواهد داشت.

 

***
برای دریافت اطلاعات بیشتر با
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران تماس بگیرید
تلفن: 81 ـ 77 83 87 88 (21 ـ 0098)
فاکس: 00 67 79 88 (21 ـ 0098)