Islamic Republic of Iran

 

بازدید مشترک  دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران و ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران از مرکز جامع کاهش آسیب نور سپید هدایت در تهران

  

تهران، 24 شهریور 1400 - آقای الکساندر فدولوف، نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، آقای امیرعباس لطفی، مدیرکل دفتر روابط بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر (DCHQ) و دکتر رضا تویسرکانی منش، مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر از مرکز جامع کاهش آسیب نور سپید هدایت در تهران بازدید کردند. این بازدید توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر ترتیب داده شده بود.

دکتر کامبیز محزری و خانم مریم امیدی، کارشناسان مسئول کاهش آسیب، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور و تعدادی از کارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران نیز در این بازدید شرکت داشتند.

این بازدید در راستای نتایج دیدار سطح بالای دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، آقای مومنی، با مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، خانم والی در سال 2020 ، ترتیب داده شد که طی آن اولویت برای بهبود ارائه خدمات به زنان و کودکان آسیب پذیر معتاد به مواد مخدر مجدداً مورد تاکید قرار گرفت.

مرکز بازدید شده، مرکز جامع کاهش آسیب نور سپید هدایت، یک سازمان غیردولتی است که در سال 2009 تحت نظارت سازمان بهزیستی کشورتأسیس شد. این مرکز در منطقه شوش واقع شده است و در زمینه پیشگیری از اعتیاد و اجرای پروژه های تخصصی جهت کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت می کند. این مرکز خدمات شبانه روزی را برای کاهش آسیب های اجتماعی در زنان، از طریق آموزش، پیشگیری و توانمندسازی با حمایت از زنان مصرف کننده مواد،  زنان آسیب دیده اجتماعی، مادران و کودکان ارائه می دهد و سعی می کند پناهگاهی امن برای این گروه آسیب پذیر باشد.

این مرکز دارای یک سرپناه برای اسکان موقت و شبانه زنان مصرف کنندگان مواد مخدر بی سرپناه با رفتارهای پرخطر است و خدمات شبانه روزی و غذای گرم را در اختیار آنها قرار می دهد. زنان و دختران بی سرپناه تحت پوشش می توانند از خدمات این مرکز به مدت سه ماه تا یک سال استفاده کنند و در این مدت خدمات مددکاری و مشاوره برای بازگشت به جامعه بدون مصرف مواد، کلاس‌های مهارت زندگی، تاب‌آوری، جهت توانمندسازی و تغییر سبک زندگی و نیز آموزشهای حرفه ای مانند خیاطی به آنها ارئه می گردد.

زیربرنامه شماره 3 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران با عنوان "پیشگیری، درمان و بازتوانی مصرف مواد و مراقبت از اچ‌آی‌وی(ایدز)" در راستای ماموریت خود برای گسترش جامع و مبتنی بر شواهد برنامه های پیشگیری، درمان، توانبخشی و ادغام مجدد اجتماعی، با تأکید ویژه بر گروههای در معرض خطر و با هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر، به این مرکز کمک فنی در قالب توسعه ظرفیت و آموزش های مورد نیاز برای افزایش سطح خدماتی که این مرکز به مددجویان ارائه می دهد، خواهد کرد.

***

برای دریافت اطلاعات بیشتر با:
سرکار خانم گلاره مستشاری
کارشناس ارشد بخش کاهش تقاضا،
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران
آدرس ایمیل: gelareh.mostashari@un.org
تماس حاصل فرمایید.