Islamic Republic of Iran

 

رئیس جدید دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در کمیسیون مواد مخدر، کشورها را به وحدت در مقابله با چالش های متغیر مواد مخدر فراخواند

وین (اتریش)، 2 مارس 2020 - شصت و سومین اجلاس کمیسیون مواد مخدر کار خود را با فراخوانی پیرامون پیشرفت رایج در ارتقای پاسخ ها به مشکل جهانی مواد مخدر آغاز کرد. خانم قادا والی برای اولین بار در مقام مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در خطاب به کمیسیون بر ارزش روحیه نتیجه گیری وین تأکید کرد: "هر کشور و هر منطقه با چالش های منحصر به فردی رو به روست، اما تلاش با نقطه نظرات متفاوت برای یافتن و گسترش زمینه های مشترک، یک اصل مهم برای اقدام مؤثر در ایجاد یک تغییر پیرامون این موضوع است."

سفیر منصور احمد خان از پاکستان ریاست شصت و سومین اجلاس را بر عهده دارد. از جمله سخنرانان افتتاحیه این اجلاس، کورنلیس دجونچیر، رئیس هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر بود، و همچنین تدروس آدهانوم قبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت که از طریق ویدئو پیام خود را منتقل کرد.

خانم والی، که پیش از این تا دسامبر 2019 در سمت وزیر همبستگی اجتماعی در مصر مشغول به کار بود، به تجربه خود به عنوان رئیس هیئت شرکت کننده مصر در کمیسیون اشاره کرد و بر نقش هیئت سیاستگذاری مرکزی جهان پیرامون موضوعات مربوط به مواد مخدر در اقدام دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به منظور حمایت کشورهای عضو از طریق "تأثیری مستقیم و واقعی بر زندگی مردم در همه جا"، تأکید کرد. 

قطعنامه های مورد نظر در این کمیسیون به موضوعاتی از جمله مشارکت با بخش خصوصی و ارتقای جمع آوری و تحلیل داده به منظور تقویت پاسخ های مبتنی بر شواهد به مشکل جهانی مواد مخدر؛ مشارکت نسل جوان در تلاش ها برای پیشگیری از مواد و اطمینان از دسترسی به مواد کنترل شده برای مقاصد علمی و پزشکی، و همچنین ارتقای رویکردهای توسعه جایگزین برای کشت غیر قانونی می پردازند.

شصت و سومین اجلاس کمیسیون تا تاریخ 6 مارس 2020 بیش از 1100 شرکت کننده از 131 کشور، 17 سازمان بین دولتی، 97 سازمان مدنی و جامعه علمی  را گرد هم می آورد. برخی از شرکت کننده های ثبت نام شده به دلیل پیشرفت جهانی ویروس کرونا (کووید-19) سفر خود را کنسل کردند. در حال حاضر هیچ محدودیتی در برگزاری جلسات و به طور کلی سفر در وین اتخاذ نشده است. در پی راهنمایی های سازمان جهانی بهداشت و مسئولین کشور میزبان، وضعیت تحت نظر است و کلیه اقدامات احتیاطی بهداشتی انجام شده است.