Islamic Republic of Iran

 

افزایش چشمگیر کشفیات مواد مخدر در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
با استفاده از بادی اسکنر اهدایی دولت ژاپن

  

تهران، 16 اردیبهشت 1400 – بر اساس گزارش اخیر پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) به اشتراک گذاشته شده است، پلیس مرزی ایران موفق شده است بیش از 38 کیلوگرم انواع مواد مخدر را در مرز هوایی فرودگاه بین‌‌المللی امام خمینی و با استفاده از بادی اسکنر جدیدی که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) ایران تهیه شده است، کشف کند. این میزان کشفیات از زمان نصب این دستگاه جدید تا پایان سال 1399 در مقایسه با دستگاهی که پیش‌‌تر نصب شده بود، به میزان قابل 250 درصد افزایش داشته است.

این کشفیات چشمگیر در فرودگاه بین‌‌المللی امام خمینی فقط از طریق استفاده از دستگاه جدید بادی اسکنر با فناوری پیشرفته، که با کمک سخاوتمندانه توسط دولت ژاپن اهدا شده است، امکان پذیر بود.

تهیۀ تجهیزات کنترلی از جمله فعالیت ‌‌های عمدۀ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در ایران در زیربرنامه 1 "مدیریت مرزی و قاچاق غیرقانونی" است که بر اساس نیازسنجی و پیشنهادات دریافت شده از همتایان کشوری در برنامه مشارکت کشوری UNODC ایران گنجانده شده است. این دستاورد برجسته نشاندهندۀ همکاری موفق بین UNODC ایران و همتایان کشوری آن است، و همچنین نقش مثبت و قابل توجه UNODC در روند مقابله با مواد مخدر و مدیریت مرزها را به وضوح نشان می‌‌دهد.

***

برای دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناس برنامه
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران تماس بگیرید
آقای امیرحسین وزیری
تلفن: 81 ـ 77 83 87 88 (21 ـ 0098)
فاکس: 00 67 79 88 (21 ـ 0098)
پست الکترونیکی amirhossein.vaziri@un.org