Islamic Republic of Iran


بیانیه جناب آقای یوری فدوتوف، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد

18 آذر ماه 1393

فساد به مجلس، دولت، نیروی انتظامی، تحصیل، بهداشت، ورزش و سایر حوزه ها راه می یابد.

هیچ کشور، منطقه و میدان فعالیتی از کشش و جاذبه این جرم در امان نیست. فساد موجب افزایش قیمتها می گردد، اعتبار کسب و کار را نابود می کند، منابع مالی عمومی را انتقال می دهد و مساوات و عدالت را در جوامع از میان می برد.

اما تأثیر آن در بیرون نیز موج می زند. زمانی فساد تنها به عنوان هزینه ای برای انجام یک تجارت در نظر گرفته می شد، اما هم اکنون فساد هزینه مخربی است که توسط میلیونها نفر از شهروندان، بویژه فقرا پرداخت می گردد.

ممکن است در وسعت جنگلهای از میان رفته، کلاسهای درس ویران شده، بیمارستانهای غایب و جاده های ساخته نشده دیده شود. امروز، فساد مانعی جدی در حرکت به سوی توسعه پایدار و ایجاد نهادهای مؤثر است.

به عنوان مثال، فساد مشخصاً چرخ گردانده سایر جرائم ویرانگر همچون قاچاق مواد مخدر، انسان، حیوانات، تخته و الوار و اسلحه را نیز روان می کند.

در مواجهه با این چالش ها، مقاومت جهانی ما در برابر فساد منوط به تصویب و اجرا مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و همچنین ورود داوطلبانه به چرخه مکانیسم مرور آن، می باشد.

این ابزار مهم که بر پایه اعتماد دوجانبه میان ملتهایی ایجاد شده است که در کنار یکدیگر فعالیت می کنند، ثابت کرده که تجربه ای متغیر برای کشورهای شرکت کننده بوده و نتایج ملموسی را ارائه می کند. این نتایج، از تغییرات بنیادی تا توانمندسازی نهادهای مبارزه با فساد در سراسر جهان را، شامل می گردد.

اما، سایرین نیز نقش تغذیه کننده و پرورش دهنده دارند. کسب و کارها و گروه های شغلی هم نباید ساکت باشند و بدین منظور می بایست اذعان کنند که یک مارک تجاری از طریق فعالیت های خوب، رفتار اخلاق محور و براساس قوانین سازمانی هدایت می شود.

جامعه مدنی نیز برای اطمینان از برخورد با فساد تلاش می کند. این مهم حائز اهمیت بوده و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به همکاری های خود با جامعه مدنی در آینده ادامه می دهد.

ششمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد سال آینده در سنت پترزبورگ برگزار خواهد شد. این کنفرانس فرصتی است تا، اقدام جهانی علیه فساد را تقویت نموده و این پیام که "فساد جایگاهی در جهان ما ندارد" را منتقل کند.

در روز جهانی مبارزه با فساد من از تلاش های فوق العاده ای که علیه فساد توسط کشورها، دفاتر سازمان ملل، بخش خصوصی و دولتی، جامعه مدنی، جامعه علمی و رسانه ها صورت پذیرفته، استقبال می نمایم.

من اطمینان می دهم که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به تعاملات و همکاری هایش با شرکای خود جهت از بین بردن فساد و حمایت از تلاش گسترده تر سازمان ملل متحد در زمینه حفظ و ترویج توسعه پایدار، ادامه خواهد داد.