Islamic Republic of Iran

 

حمایت از معیشت قانونی برای کشاورزان محصولات غیرمجاز

Photo: UNODC

21 فوریه 2014- کشت محصولات مواد مخدر غیر مجاز ارتباط نزدیکی با فقر و عدم امنیت غذایی دارد. رهانیدن کشاورزان فقیر از کشت محصولات غیر مجاز، مستلزم معیشت جایگزین پایدار است چراکه بدون آن، آن ها برای زنده ماندن به محصولات سودآور مانند برگ کوکائین، خشخاش یا کانابیس باز می گردند. بنابراین تمرکز برنامه های توسعه جایگزین دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد، بر فراهم کردن فرصت های شغلی و اقتصادی برای جوامعی است که از محصولات غیرمجاز معیشت می کنند.

"بیانیه سیاسی و طرح اقدام همکاری بین المللی به سوی راهبردی متوازن و یکپارچه برای مقابله با مشکل جهانی مواد مخدر" سال 2009 که امسال در وین مورد بازبینی قرار گرفت، بر نیاز به پرداختن به طرف عرضه تجارت مواد مخدر  تأکید داشت. دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد به کشورها کمک می کند تا راهبردهای توسعه روستایی و کاهش فقر را با انجام پروژه هایی در افغانستان، جمهوری بولیوی، کلمبیا، جمهوری دموکراتیک خلق لائوس، میانمار و پرو، اجرا نماید.

در کنار تشویق کشاورزان برای روی آوردن به کشاورزی قانونی، چنین پروژه هایی به آن ها کمک می کند تا مهارت هایی را که بدان ها پس از کنار گذاشتن  محصولات غیرمجاز نیاز دارند، توسعه دهند. این دفتر برای ایجاد فعالیت های درآمدزا؛ ارائه آموزش های فنی و حرفه ای؛ و پیشرفت توسعه اجتماعی فعالیت می کند. فعالیت هایی که از ابتکارات تا ارتقاء همکاری های کشاورزان خرده پا و افزایش امنیت غذایی در میانمار تا حمایت از صنعت گردشگری پایدار در کلمبیا را شامل می شود.  ازدیگر زمینه ها می توان به ارتقاء آگروفارستری، پرورش ماهی و زنبورداری اشاره کرد.

درطی دهه گذشته، برنامه های توسعه جایگزین، کاهش پایداری را در برخی نقاطی که کشت محصولات غیرمجاز به خصوص بوته های کوکائین انجام می گرفت، پدید آورده است. تمرکز برنامه ها بر توسعه یا ساخت زیرسازهای ضروری؛ افزایش کیفیت و باردهی محصولات غذایی و معرفی محصولات پر ثمر پولساز برای ایجاد درآمد، بوده است.

علی رغم پیشرفت، کارهای بسیاری هنوز می بایست انجام شود. کلید موفقیت چنین برنامه هایی گسترش دسترسی به بازار برای کسب و کارهای تجاری کوچک که توسط خود کشاورزان اداره می شود، است. تعهد بلند مدت و سرمایه گذاری های مالی برای اطمینان از تداوم منافغ مورد نیاز است.  دامنه فعالیت های توسعه جایگزین همچنین می بایست به جوامع کشاورزی که از کمبود کمک های توسعه ای رنج می برند و به کشت محصولات غیرمجاز ادامه می دهند، گسترش یابد.

در جلسه پیش روی مقامات عالی رتبه در مورد بازبینی طرح اقدام سال 2009 که از 13 الی 14 مارس 2014 پیش از پنجاه و هفتمین اجلاس کمیسیون مواد مخدر(17 الی 21 مارس) برگزار خواهد شد، کشورهای عضو فرصتی خواهند داشت تا به ارزیابی تأثیر فعالیت های توسعه جایگزین بپردازند و به برخی معیارها برای افزایش برنامه های معیشت جایگزین متعهد شوند.

اطلاعات مرتبط:

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و توسعه جایگزین

جلسه مقامات عالی رتبه در مورد بازبینی اجرای بیانیه سیاسی و طرح اقدام درباره همکاری بین المللی به سوی راهبردی متوازن و یکپارچه برای مقابله با مشکل جهانی مواد مخدر توسط کشورهای عضو