Islamic Republic of Iran

 

پیام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد
به مناسبت روز بین المللی مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر

26 ژوئن 2020 برابر با 5 تیر1400

 

علم و اطمینان به علم دو قهرمان و آموزه های دوران همه گیری هستند. دنیا به هردو آن ها برای غلبه بر این ویروس نیاز دارد.دانشمندان واکسن امن و موثر را درزمان کوتاه تحویل داده اند. دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد وقابل اثبات بین زندگی و مرگ تفاوت ایجاد می کند.

همچنین، اقدام مبتنی بر شواهد، برای پاسخگویی به مواد مخدر ضروری است.

مشکل جهانی مواد مخدر چالشی فوری است که تهدید به تشدید آثار همه گیری می کند و مانع حصول بهبودی سالم و فراگیر می شود. گزارش موجود روز جهانی مواد مخدر 2021از دفترمقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نمایانگر این است که مرگ های منتسب به بیماری های مربوط به مصرف مواد مخدردر دهه گذشته تقریبا دو برابر شده است. در سال های اخیر، موارد جدید ابتلا به اچ ای وی در میان بزرگسالان در سطح جهانی کاهش یافته ولی در میان افرادی که مواد مخدرتزریق می کنند کاهش نیافته است. این افراد 10 درصد مبتلایان جدید در 2019 را تشکیل می دهند.

همکاری بین المللی به محدود کردن ازدیاد مواد روان گردان جدید کمک کرده است. اما مشکل در حال انتقال به مناطق فقیرتری است که نظام های کنترل در آن ها ضعیف تر است. خرید و فروش مواد مخدر درشبکه سیاه (Dark Web)واستفاده غیرپزشکی از مواد دارویی شامل مواد افیونی در حال افزایش است.  

قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته چرخه خشونت و مخاصمه را تحریک کرده و تداوم می بخشد. گروه های نظامی و تروریست ها از تجارت غیرقانونی مواد مخدر منتفع می شوند، و عواقب همه گیری کووید 19میلیون ها نفر را در مقابل جرایم مواد مخدر و کشت محصولات غیرقانونی آسیب پذیر تر کرده است.

بی عدالتی در دسترسی به داروهای ضروری کنترل شده در کشورهای کم در آمد و با در آمد متوسط نیز در دوران همه گیری بیش تر شده است. برای مثال، متخصصین پزشکی در آفریقای غربی و مرکزی در 2019روزانه چهار دزداروی مسکن  برای یک میلیون نفر ساکنین داشته اند. در امریکا شمالی میزان این دزها نزدیک به 32 هزار عدد بوده است. 

سرمایه گذاری درپیش گیری متعادل و کنترل مصرف مواد مخدر و بیماری های ناشی از مصرف مواد مخدر، نتایج قطعی خواهد داشت -- زندگی های حفظ شده، جمعیت سالم تر، مشارکت بهتر نیروی کار، بهره وری، و کاهش هزینه های عدالت کیفری.

بسیاری ازعوامل خطر مربوط به جرم و رفتارخشونت آمیز، محرک مصرف مواد مخدرنیز هستند و تلاش های هدفمند با تمرکز برتعاملات مشترک -- مانند بدرفتاری زمان کودکی و کمبود حمایت اجتماعی-- می تواند به تقویت پیش گیری کمک کند. 

به علاوه، تحقیقات پیشنهاد می دهد نیروهای انتظامی و پلیسی باید مجرمین رده بالا در زنجیر قاچاق مواد مخدر را تعقیب کنند، کسانی که بیش ترین میزان سود را به دست می آورند و بیش ترین میزان خشونت را ایجاد می کنند.

مشارکت های خصوصی- عمومی- با موسسات فن آوری، خدمات پستی و پیام رسانی و موسسات حمل و نقل- پاسخی ضروری در مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر است، که به طور فزاینده ای در حال سو استفاده از تجارت محموله های قانونی و خدمات پستی برای جابه جایی محصولات غیرقانونی خود هستند. 

 

داده های بهتر به شناسایی گرایش ها کمک می کند و نظارت بی درنگ بر مسیرهای متغیر قاچاق را ممکن می سازد. سیستم های علمی هشدار زودهنگام به پیش بینی تهدیدهای در حال ظهور کمک می کنند. همکاری بین المللی و حمایت بیش تری برای کمک به کشورهای کم درآمد نیاز است تا بتوانند از چنین قابلیت های پیشرفته ای بهره مند شوند. 

امسال موضوع روز بین المللی مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر "اشتراک حقایق مرتبط با مواد مخدر برای محافظت از جان ها" هست که فراخوانی برای همکاری و همبستگی است. تمامی دولت های عضو را ترغیب می کنم با توجه به علم و براساس ساختارهای بین المللی مورد توافق، اقدام کنند و از حمایت سازمان ملل متحد در راستای سلامت و عدالت استفاده کنند.

***