Islamic Republic of Iran

 

کارگاه آموزش متخصصان در خصوص  شبکه درمان - خانواده

  

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران (DCHQ) برنامه شبکه درمان - خانواده (TreatNet) را در ایران به صورت آزمایشی آغاز کرد. این برنامه با کارگاه آموزش متخصصان با موضوع " شبکه درمان خانواده: عناصر درمان مبتنی بر خانواده برای جوانان مبتلا به اختلالات مصرف مواد از جمله در ارتباط با نظام کیفری: ایجاد جوامع مقاوم در مقابل مواد و جرم" در تاریخ 3 ژانویه 2022 (13 دی 1400) آغاز شد و به مدت 6 جلسه تا 12 ژانویه 2022 (22 دی 1400)، از طریق یک بستر مجازی ادامه خواهد داشت.

هدف از آموزش متخصصان، گسترش برنامه شبکه درمان - خانواده (TreatNet) در سطح جهانی، از جمله در جمهوری اسلامی ایران با همکاری همتایان ملی برای کشف یافته های بیشتر برای درمان اختلال مصرف مواد در نوجوانان است. علاوه بر این، سازمان های دولتی، مؤسسات دانشگاهی و ارائه دهندگان خدمات درمان اعتیاد به مواد مخدر نقش برجسته ای در انتقال دانش و اجرای شیوه های مبتنی بر شواهد ایفا خواهند کرد. از مربیان و کارشناسان شرکت‌کننده در کارگاه انتظار می‌رود که بازخورد خود را از اجرای مهارت‌ های برنامه  TreatNet در محیط‌ های بالینی ارائه دهند و به انتشار بیشتر برنامه TreatNet در آینده کمک کنند. این آموزش باعث افزایش ظرفیت متخصصین منتخبی می شود که با جوانان مبتلا به اختلالات مصرف مواد مخدر و خانواده های آنها با بسته آموزشی شبکه درمان - خانواده کار می کنند. همچنین، این آموزش اجازه می­دهد که بحث آزاد در مورد چالش های روزانه در ارائه درمان و توافق بر روی رویکرد بعدی انتشار برنامه خانواده درمانی به عنوان بخشی از بسته آموزشی TreatNet و سایر مطالب مرتبط به آن صورت گیرد و نیز مکانیسم‌ های پیگیری را برای دریافت مجموعه­ای از‌ مشاوره­ها و بازخوردها از برنامه‌ها و تمرین‌ های روزانه مهارت های برنامه خانواده درمانی ایجاد می‌کند.

   

 

این کارگاه آموزشی توسط دکتر محمود علیگو ، مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی، نماینده محترم سازمان بهزیستی کشور، سرکار خانم دکتر قاسم زاده، کارشناس معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین جناب آقای کاوه مرادی، سرپرست دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران  افتتاح شد. هر دو نماینده از همتایان ملی بر نقش برجسته "خانواده" به عنوان یک الگوی پیشگیرانه که رفتار یک نوجوان را شکل می دهد، تأکید کردند. دکتر علیگو همچنین بر نیاز به مداخله روانی- اجتماعی که در پرداختن به موضوع سوء مصرف مواد در نوجوانان ضروری است، تاکید کرد. آقای مرادی اضافه کرد در حالی که خوشبختانه تعداد جوانان مبتلا به اختلالات مصرف مواد کم است، صرف وجود چنین پدیده ای در هر کشوری بالاترین سطح آمادگی و بسیج تمامی منابع موجود برای پرداختن به این معضل را از همان ابتدا با برنامه ها و خدمات از طلب می کند. وی همچنین به ابتکارات جدید از سوی دولت ایران با و یا بدون حمایت سازمان ملل متحد که برای مقابله با موضوع مصرف مواد در میان کودکان و نوجوانان آغاز شده است - به عنوان مثال، تدوین پروتکل درمان برای کودکان و نوجوانان – اشاره کرد و براین باور بود که شبکه درمان خانواده برنامه جدیدی است که می­تواند به منوی متنوع خدمات اضافه شود.

عناوین موضوعات مطرح شده در این کارگاه آموزشی، «خانواده درمانی و مشارکت دادن اعضای خانواده در مداخلات چیست؟» با در نظر گرفتن زمینه­های فرهنگی؛ طیف مصرف مواد و اختلالات مصرف مواد؛ تفکر سیستمی، راهبردهای اصلی خانواده درمانی، مراحل و مداخلات خانواده درمانی، مشارکت و ارزیابی؛ ایجاد زمینه انگیزشی برای تغییر؛ و مهارت های مفید و حل مشکلات، و بازخورد و جمع آوری داده ها، هستند. در جلسه پایانی کارگاه، شرکت‌کنندگان ایرانی درباره درمان اختلالات مصرف مواد در کودکان در ایران و همچنین تدوین برنامه ‌های اقدام هدایت مراحل شبکه درمان خانواده بحث خواهند کرد.

آموزش متخصصان به صورت مهارت محور طراحی شده است و بنابراین به صورت کاملا تعاملی و تجربی در نظر گرفته شده است. در ابتدای جلسه آموزشی، شرکت‌کنندگان یک پیش‌آزمون برای ارزیابی آنچه می‌دانند انجام دادند و دوباره یک پس‌آزمون برای ارزیابی آنچه در کارگاه آموزشی آموخته‌اند، تکمیل خواهند کرد.

فعالیت حاضر بخشی از برنامه مشترک سازمان ملل است که توسط دفاتر UNICEF، UNODC، UNDP،  WHO وUNFPA   در سال 2020 با حمایت مالی اداره کل مشارکت های بین المللی اتحادیه اروپا (DG INTPA) برای پاسخ به نیازهای نوظهور و تقویت تاب آوری آسیب پذیرترین اقشار به ویژه کودکان، جوانان و زنان در ایران تدوین شده است. بر اساس برونداد شماره 1، هدف اصلی پروژه مشترک سه ساله UNICEF ،UNODC  و WHO محافظت از کودکان و جوانان در برابر آسیب های مواد مخدر است.