Islamic Republic of Iran

 

 

سیستم هشدار زود هنگام دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد افزایش ناگهانی در مواد مخدر قانونی در سال 2013 را گزارش می دهد.

9 سپتامبر 2013 - در هنگامه افزایش ناگهانی تعداد مواد روانگران جدید  مورد گزارش، کارشناسان بین المللی هفته گذشته برای پرداختن به این چالش رو به رشد گرد هم آمدند.  در 12 ماه گذشته، تعداد مواد روانگردان جدیدی که به دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد گزارش گردید تا 41 درصد، یعنی از 251 به 354 افزایش داشت، در حالی که کشورهائی که شناسائی این گونه مواد را گزارش می دهند از 70 به 90 رسیده است.

فرمولاسیون مواد روانگردان جدید که با عناوینی همچون "مواد مخدر قانونی" و مواد طراحی شده" از طریق اینترنت به فروش می رسند، از تلاش ها برای برقراری کنترل بین المللی پیشی گرفته اند و مجرمین هم به سرعت وارد این بـازار پر زرق و برق شده اند. از آنجـائی که ایـن مـواد کنتـرل نشده و در نتیجه  از لحاظ ایمن بودن مورد آزمایش قرار نمی گیرند، امکان آسیب آنها به مراتب بیشتر از مواد سنتی است.

یوری فدوتوف، مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به پاسخگوئی سریع به این روند اشاره کرد: "اقدام هماهنگ توسط جامعه بین الملل برای پیشگیری از تولید، قاچاق و سوء مصرف این مواد مورد نیاز است. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با معرفی یک سیستم هشدار زود هنگام برای مواد روانگردان جدید، نقش اول را در پرداختن به این چالش دارد. این سیستم، اولین وجه مشترک جهانی برای کنترل این مواد است.

این اجلاس برخی از سازمان های پیشتاز جهان ، از جمله سازمان بهداشت جهانی (WHO)، هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر (INCB)، سازمان گمرک جهانی (WCO)، سازمان اینترپل (INTERPOL)، سازمان امنیت و همکاری در اروپا (OSCE) و مرکز اروپائی کنترل مواد مخدر و اعتیاد (EMCDDA) و همچنین کاشناسان از 22 کشور را که برای فائق آمدن بر این خطر فعالیت می کنند، گرد هم آورد.

در خلال این اجلاس در وین، اتریش، کارشناسان اذعان داشتند در حالی که کنوانسیون های بین المللی رایج مواد مخدر تمام ابزار لازم برای پرداختن به مواد روانگردان جدید را دارند، ردیابی و کنترل این مواد همچنان یک چالش است.  سازمان بهداشت جهانی که کنترل مواد جدید روانگردان بالقوه زیان بخش را تحت کنوانسیون های  مواد توصیه می کند، برای پاسخ سریع تر،  متعهد است مواد را برای ارزیابی اولویت بندی نموده و فرایند بازبینی شان را در راستای اجلاس های کمیسیون مواد مخدر قرار دهد.

در ژوئن سال 2013، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد یک سیستم هشدار زود هنگام برای مواد روانگردان جدید معرفی کرد. این پورتال اطلاعات به روز و روش های شناسائی مورد تایید، شامل ساختارهای شیمیائی و اثرات مخرب گزارش شده را ارائه می دهد.  این سیستم همچنین اقدامات قانونی مختلف که تاکنون در پاسخ به این چالش در سطح ملی به عمل آمده  وهمچنین مطالعات پیرامون سم شناسی، مصرف و درمان مواد روانگردان جدید را جمع آوری می نماید.

در همین ماه، گزارش جهانی سازمان ملل متحد در سال 2013 بر این موضوع تأکید می کند که در حالی که به نظر می رسد مصرف مواد مخدر سنتی همچون هروئین و کوکائین در برخی نقاط جهان در حال کاهش باشند، سوءمصرف داروهای تجویزی و مواد روانگردان جدید رو به افزایش است. تعداد مواد روانگردان جدید (251 در اواسط سال 2012) برای اولین بار از تعداد کل مواد تحت کنترل بین المللی (234) بیشتر شد و چالش پیش بینی نشده ای را برای کشورهای عضو در پرداختن به مشکل جهانی مواد مخدر به وجود آورد.