Islamic Republic of Iran

 

از آنجائی که همه گیری کووید-19 با چالش های مواد مخدر در هم آمیخته است، مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در شصت و چهارمین اجلاس کمیسیون مواد مخدر، کشورها را  تلاش های بیشتر فراخواند

۲۳ فروردین ۱۴۰۰

 

وین، 23 فروردین 1400 (سرویس اطلاع رسانی سازمان ملل متحد) – شصت و چهارمین اجلاس کمیسیون مواد مخدر امروز همزمان با سالگرد کنوانسیون های کنترل مواد و اتخاذ بیانیه مشترک پیرامون تأثیر همی گیری کووید-19 بر اجرای تعهد کشورهای عضو برای پرداختن به مشکل مواد مخدر جهان کار خود را آغاز کرد.

بخش تشریفاتی این اجلاس، به مناسبت بزرگداشت شصتمین سال معاهده واحد مواد مخدر 1961 و پنجاهمین سال معاهده مواد روانگردان 1971، با پیام آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، شروع شد که توسط مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، خانم غادا والی خوانده شد.
مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد بر لزوم ایجاد و سرمایه گذاری در اقدامات مشترک از طریق کنوانسیون ها برای رفع چالش های موجود تأکید کرد: "پیچیدگی های روزافزون مسئله جهانی مواد مخدر تلاش های ما را برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در این دهه اقدام چالش انگیز مختل می کند. این وضعیت تنها با شیوع همه گیری کووید-19 افزایش یافته است.

خانم والی گفت: "افزایش فقر و بیکاری ناشی از بحران نیز آسیب پذیری های بیشتری را عمیق تر کرده است." وی افزود: "مطالعات مربوط به بحران مالی 2008 نشان می دهد كه در پی آن ، الگوی مصرف مواد مخدر زیان آورتر شده در حالی كه بودجه دولت برای حل این مسئله كاهش یافته است. ما باید آماده باشیم تا در بحران کنونی با چالش های مشابه روبرو شویم. ما در دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به سیاستگذاران و ارائه دهندگان پیشگیری، درمان و مراقبت از مواد مخدر و همچنین خدمات اچ آی وی با ظرفیت سازی در زمان همه گیری، کمک می کنیم. "

در این افتتاحیه رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی ، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، رئیس هیئت بین المللی کنترل مواد مخدرو رئیس کمیته مواد مخدر سازمان های غیر دولتی در وین نیز سخنرانی کردند.

در آغاز بحث عمومی ، کمیسیون با اجماع، بیانیه مشترک را که توسط رئیس شصت و چهارمین اجلاس ، دومینیکا کرویس، سفیر و نماینده دائم لهستان، به نمایندگی از کمیسیون ارائه شد ، تصویب کرد. در بیانیه مشترک ، چالش های جدید، اقدامات خوب و اقدامات لازم برای مقابله با تأثیر همه گیری کووید-19 بیان شد و بار دیگر بر تعهد برای اطمینان از اینکه هیچ کس تحت تأثیر مشکل جهانی مواد مخدر از قلم نیفتاده است ، تأکید کرد.

قطعنامه های تحت بررسی کمیسیون، دسترسی به درمان مواد مخدر، به توانبخشی و خدمات ادغام مجدد اجتماعی، توسعه جایگزین، پیشگیری و درمان مبتنی بر شواهد علمی، و پاسخ به استفاده غیر پزشکی از داروها می پردازد. در خلال شصت و چهارمین اجلاس، CND توصیه های برنامه ریزی سازمان بهداشت جهانی را بررسی می کند. در چهل و چهارمین جلسه حدود 1400 شرکت کننده از 128 کشور جهان ، 19 سازمان بین دولتی و 72 سازمان غیردولتی گرد هم می آیند.

کمیسیون مواد مخدر هر سال تشکیل جلسه می دهد و مهمترین نهاد سیاستگذاری مواد مخدر در سازمان ملل متحد است که مسئول نظارت بر وضعیت جهانی مواد مخدر ، تدوین استراتژی های مبتنی بر شواهد برای کنترل مواد مخدر و توصیه اقدامات برای حل مشکل جهانی مواد مخدر است.

برای اطلاع بیشترمی توانید مطلب زیر را مطالعه کنید: