Islamic Republic of Iran

 

پیام مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد ­مخدر و جرم سازمان ملل متحد
به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد
9 دسامبر 2020

 

روز جهانی مبارزه با فساد در سال 2020 در حالی برگزار می­ شود که جهان ما توسط یک بیماری همه­ گیر جهانی که همچنان ادامه دارد، خرد شده است.

تنها در سال جاری، بحران کوویدـ19 بیش از 100 میلیون نفر را به سوی فقر جدی سوق می­دهد.

برای نجات جانها و زندگی، دولت ها بسته­ های محرک اقتصادی را با سرعت و پیگیری خرج می­ کنند. فساد این اقدامات اضطراری را مورد هدف قرار می­دهد، سیستم های حیاتی بهداشتی و اجتماعی را، با عواقب مرگبار، تضعیف می ­نماید.

در این بحران، مردم شغل و حمایت اجتماعی خود را از دست داده­ اند، که باعث افزایش ناامیدی و آشفتگی های خطرناک گردیده است. در اوج زمان نیاز ما، فساد بی ­ثباتی را مشتعل ­تر می ­نماید.

اکنون بیش از هر زمان دیگری، دولت ها می­ بایست از ابزار موجود در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد برای تقویت بیشتر نهادهای مبارزه با فساد، ارتقای نظارت بر سرمایه ­گذاری­ های محرک و افزایش شفافیت و پاسخگویی استفاده نمایند.

به عنوان حافظ این كنوانسیون، تاکنون، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از 179 كشور برای اجرای این چهارچوب جهانی حمایت كرده است و در حال حاضر، در تعامل با دولت ها، برای ترغیب به اقدامات ضد فساد در پاسخ به شرایط ناشی از کووید و در زمان بازیابی از آن هستیم.

جهانی که فقیرتر و شکننده­تر شده است، نمی­تواند اجازه دهد که فساد تلاش­های ما برای پیشرفت، یا امیدهایمان برای آینده­ای عادلانه را به خطر بیندازد.

ما می بایست برای عدالت برخیزیم، و در مقابل فساد متحد بایستیم.

کشورهای مقصد و مبدأ می ­بایست به عنوان شریک کار کنند، تا بهشت های امن را برای مفسدان از میان بردارند، جریان های مالی غیرقانونی را متوقف کنند و دارایی­های مسروقه را بازگردانند.

با هم، ما می­توانیم قدرت تنوع و درگیر کردن همه بازیگران ـ زنان و جوانان، بخش خصوصی، جامعه مدنی و دانشگاهی ـ برای حمایت از سیستم هایمان در برابر شبکه­ های فساد و فعالیت هایشان و پایان دادن به مصونیت از مجازات، را رها سازیم.

در پیشبرد اقدامات ضد­ فساد، می­توانیم جوامع مقاومتری ایجاد کنیم و برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار به مسیر درست برگردیم.

امسال، در روز جهانی مبارزه با فساد، اجازه دهید تا با بازیابی سلامت اداری به بازیابی بهتر متعهد شویم.