Islamic Republic of Iran

 

بیانیه مطبوعاتی

ملاقات نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ایران و رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران

 

17 ژوئن 2020 ، تهران - نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، آقای الكساندر فدولوف، و رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران، سرهنگ مجید کریمی، درمورد زمینه های مشترک برنامه های مشاركت كشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران دیدار و گفتگو كردند.

آقای فدولوف به پلیس مبارزه با مواد مخدر به خاطر کشفیات قابل توجه جدید انواع مختلف مواد مخدر تبریک گفت و همچنین به افسران ایرانی که در مبارزه با قاچاق مواد مخدر جان خود را از دست داده اند ادای احترام کرد.
آقای فدولوف به وضعیت فعلی بیماری همه گیر که باعث شده همکاری دشوارتر شود اشاره کرد و اظهار داشت که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به ارائه کمکهای فنی و انتقال کمکهای تخصصی به همتایان ایرانی ادامه خواهد داد. در این زمینه، بسته های آموزشی الکترونیکی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان یکی از همکاری های فنی و امکانات آموزشی ممکن معرفی شد.

سرهنگ مجید کریمی از همکاری فعالانه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد استقبال کرد و بر نقش ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد. وی در ادامه توضیح داد كه پلیس ایران به دلایل بشردوستانه و بدون در نظر گرفتن ترجیحات سیاسی با قاچاق مواد مخدر مبارزه می كند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به موضوع پشتیبانی و حمایت مالی از مبارزه با مواد مخدر توسط حامیان مالی بین المللی افزود از جامعه بین الملل انتظار می رود براساس اصول مسئولیت مشترک، همکاری بیشتری با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و ایران داشته باشند. وی از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد درخواست كرد كه كمكهای فنی دیگری در زمینه تهیه تجهیزات مبارزه با مواد مخدر داشته باشد. 

این موضوع به طور مشترک خاطرنشان شد که گسترش و حمایت از همکاریهای منطقه ای و بین المللی مقابله با مواد مخدر یک بخش اساسی مشارکت است و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد کمک های خود را ادامه خواهد داد.