Islamic Republic of Iran

 

 

نمایندۀ کشوری UNODC با رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران دیدار کرد

   UNODC Iran Country Representative Met with The Head of ANP of The Islamic Republic of Iran  

تهران، 12 مهرماه 1401- همکاری مستمر دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در ایران و پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در ارائه کمک‌های فنی و تهیۀ انواع ملزومات کنترل قاچاق مواد مخدر توسط UNODC شکل گرفته است.

آقای الکساندر فدولوف، نمایندۀ کشوری UNODC ایران، در دیدار با سردار مجید کریمی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران، ضمن تقدیر و تشکر از سردار کریمی بابت این دیدار، از تلاش‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران در امر مبارزه با مواد مخدر قدردانی کرد و آمادگیUNODC  برای گسترش همکاری‌های فنی با پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران را با تمرکز ویژه بر آموزش و تهیۀ تجهیزات و دستگاه‌ها مطابق با بودجۀ موجود، الزامات پلیس مبارزه با مواد مخدر و رعایت موارد استاندارد دوگانه اعلام نمود. آقای فدولوف در ادامه به تعدادی از فعالیت‌های در حال انجام تهیۀ تجهیزات و آموزش به عنوان نشانه‌هایی از حمایت مستمر  UNODC اشاره کرد.

مسائل مربوط به تولید مواد مخدر در افغانستان و تلاش ایران در کنترل ترانزیت و قاچاق مواد مخدر توسط آقای فدولوف و سردار کریمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندۀ کشوری UNODC متعهد شد که اطلاعات مربوطه را با دفتر اصلی UNODC و اعضای جامعه جهانی در میان بگذارد.

سردار مجید کریمی نیز با قدردانی از نقش به‌سزایی که دفتر UNODC در دوران حضور آقای فدولوف در ایران داشته است، اظهار داشت پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران انتظار دارد UNODC علاوه بر ارائه پشتیبانی فنی و تهیۀ مایحتاج و ملزومات، نشان دهندۀ نقش ایران باشد و تلاش‌های آن را در مبارزه با مواد مخدر به جامعه جهانی منعکس کند.
سردار کریمی در ادامه تصریح کرد با توجه به وضعیت افغانستان، کشورهای غربی باید حمایت بیشتری از فعالیت‌های کنترل مواد مخدر ایران داشته باشند، اما نقش خود را در جامعه جهانی نادیده می‌گیرند و ایران در این مبارزه تنها است.

در پایان این نشست، نمایندۀ کشوری UNODC دو سِروِر آموزش الکترونیکی را که از طریق بودجه سخاوتمندانۀ دولت هلند با هدف ارائه آموزش به افسران پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران تهیه شده بود، به سرتیپ کریمی تحویل داد.