Islamic Republic of Iran

 

دوره آموزش الکترونیکی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران برای نیروهای انتظامی

  

تهران، 28 دسامبر 2020 – دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر با موفقیت 15 افسر از پلیس مبارزه با مواد مخدر، گمرک و ستاد مبارزه با مواد مخدر را از طریق دوره های الکترونیکی آموزش داد. این ابتکار آموزشی با توجه به شیوع همه گیری کووید 19 در ایران و محدودیت های مربوط به حضور فیزیکی شرکت کنندگان و مربی های دوره های آموزشی در مکان های عمومی، استفاده شده است.

دو دوره آموزش الکترونیکی برگزار شده، بر ارائه اطلاعات به روز در خصوص مقابله با پیش سازها و آزمایشگاه های غیر قانونی متمرکز بود. همچنین شرکت کنندگان با پیش سازها و استفاده آنها در تولید غیر قانونی موادمخدر، معضلات نیروهای انتظامی و شناسایی محموله های غیرقانونی و همچنین شناخت عناصر اصلی برای آزمایشگاه های غیر قانونی تولید موادمخدر و نشانه های مشترک فعالیت های غیرقانونی مرتبط با آنها آشنا شدند.

این دوره آموزشی با استفاده از پلت فرم برنامه جهانی آموزش های الکترونیکی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC Global eLearning Programme) که برای ارائه آموزش های آنلاین و آفلاین با استانداردهای سازمان ملل به کشورهای عضو در تمام دنیا استفاده می شود، برگزار گردید.

استفاده از آموزش الکترونیکی در ایران، به عنوان بخشی از فعالیت های پیش بینی شده در چارچوب زیربرنامه 1 "مدیریت مرزی و قاچاق غیر قانونی" از برنامه مشارکت کشوری UNODC (2021- 2015)، با حمایت مالی سخاوتمندانه دولت هلند صورت گرفت.

 


***
برای دریافت اطلاعات بیشتر با حسین عسگریان، کارشناس ارشد برنامه
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران تماس بگیرید
تلفن: 81 ـ 77 83 87 88 (21 ـ 0098)
فاکس: 00 67 79 88 (21 ـ 0098)
پست الکترونیکی hossein.asgarian@un.org