Islamic Republic of Iran

 

شرکت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 

 

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت کرد و اطلاعاتی را در قالب پوستر، کتاب، لوح فشرده و برگه گزاره پیرامون فعالیت ها و رسالت این دفتر در جمهوری اسلامی ایران در اختیار بازدیدکنندگان گذاشت.

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی تهران در تاریخ 22-12 اردیبهشت 1397 در مصلای امام خمینی برگزار شد. بیش از 2100 ناشر داخلی و 550 ناشر خارجی در این رویداد شرکت کردند. دفاتر مختلف سازمان ملل متحد در ایران در طول 15 سال اخیر در نمایشگاه کتاب تهران شرکت کرده اند. سایر دفاتر سازمان ملل متحد، به غیر از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، که در نمایشگاه کتاب امسال شرکت کرده بودند عبارتند از: سازمان خواروبار ملل متحد (FAO)، برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA)، برنامه اسکان ملل متحد (UNHABITAT)، مرکز اطلاع رسانی ملل متحد (UNIC)، صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)، سازمان صنعتی ملل متحد (UNIDO)، و سازمان بهداشت جهانی (WHO).

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران فرصت خوبی بود برای بازدیدکنندگان و دفاتر سازمان ملل متحد تا با هم به بحث و گفتگو پیرامون فعالیت ها و ارزش های سازمان ملل متحد در ایران بپردازند و در عین حال بازدیدکنندگان از تمام اقشار جامعه به نشریات سازمان ملل متحد دسترسی داشته باشند.


*************************
برای اطلاعات بیشتر:
لیلا احمدی، مسئول تحقیق و هماهنگی
تلفن: 81-8377 8887 (98-21+)
فکس: 6700 8879 (98-21+)
پست الکترونیک: leila.ahmadi@un.org