Islamic Republic of Iran

 

تهیه چرخ خیاطی برای توانمندسازی سازمان‎های جامعه مدنی زنان در تهران و کرمان توسط UNODC

  

تهران، 4 آذر 1401 - دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در ایران، چند چرخ خیاطی و تجهیزات مربوطه را تحت کمک مالی دریافتی از پادشاهی نروژ به یک مرکز توانمندسازی سازمان‎ های جامعه مدنی زنان در کرمان و در تهران اهدا کرده است.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران تحت زیر برنامه 3 خود در مورد «پیشگیری، درمان، بازتوانی و مراقبت از اچ آی وی» در راستای مأموریت خود برای ارتقاء پیشگیری، درمان، بازتوانی و بازگشت مجدد به جامعه و مبتنی بر شواهد، با تأکید ویژه بر گروه‌ های پرخطر و با هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر به تلاش‌های خود برای حمایت از مراکز تهران و کرمان برای ارتقای سطح خدمات ارائه شده به مددجویان ادامه داده است.

جناب آقای الکساندر فدولوف نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران جهت بازدید و دریافت چرخ خیاطی و اقلام مرتبط از قبیل اتوی صنعتی، قیچی برقی، دستگاه گلدوزی، دستگاه فیوزینگ، دستگاه دکمه پرس و غیره، پیش از ارسال به کرمان، از انبار دستگاه‌ های خریداری شده، بازدید نمود. در این بازدید همچنین دکتر زینب واعظی رئیس مرکز بازتوانی زنان استان کرمان حضور داشتند و از ایشان دعوت شد تا نماینده کشوری را در بازدید از اقلام تهیه شده برای سازمان مدنی خود همراهی کنند. دکتر واعظی از حمایت ‌های دریافتی از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران قدردانی نموده و با آقای فدولوف در مورد ادامه این حمایت‌ ها از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران به گفتگو پرداخت. نماینده کشوری اظهار داشت که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران با نظر به وظایف و بودجه موجود خود، از ارائه کمک ‌های فنی به سازمان‌ های مدنی با هدف حمایت از شرکای ملی در توسعه ظرفیت ‌های فنی سازمان‌ های مدنی مشابه در ارائه خدمات همه جانبه به جمعیت هدف آسیب‌دیده از مواد مخدر، استقبال می‌کند.

دستگاه‌ های تهیه شده در کارگاه‌های خیاطی مراکز تهران و کرمان راه‌اندازی می‌شود تا زنان بهبودیافته از مصرف‌کننده مواد مخدر در امر امرار معاش و حمایت از خانواده و افراد تحت تکفل خود با دشواری‌ های کمتری رو به رو باشند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران از این مراکز در تلاشی هدفمند برای اختصاص منابع به زنان بهبودیافته با سابقه سوء مصرف مواد حمایت می‌کند. زنان مصرف‌کننده مواد مخدر با انگ اجتماعی بیشتری روبرو هستند و به طور کلی منابع کمتری مانند شغل یا تحصیلات مناسب در دسترس آنهاست. در همین حال، آنها مسئول فرزندان یا سایر اعضای خانواده هستند که مصرف مواد مخدر شرایط را پیچیده‌تر می‌کند. بنابراین کمک به آنها در امر امرار معاش و در نتیجه بازگشت مجدد آنها به جامعه بسیار مهم است.