Islamic Republic of Iran

 

برگزاری کارگاه توسعه پایدار و کارآفرینی توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

 

 

تهران - 28 آوریل 2019 - دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران در روزهای 4 و 5 اردیبهشت ماه 1397 یک کارگاه مشارکتی دوروزه با موضوع "توسعه پایدار و کارآفرینی" در تهران برگزار کرد. این رویداد با حمایت مالی سفارت استرالیا امکان‌پذیر شد. شرکت‌کنندگان این کارگاه شامل اعضای پانزده سازمان غیردولتی و انجمن‌های مدنی فعال در زمینه معیشت پایدار، اشتغال‌زایی، توانمندسازی زنان و کارآفرینی بودند. این کارگاه از حضور و مشارکت کارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، اداره خدمات اجتماعی شهرداری تهران، گروه کارآفرین جوان افغان و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) در تهران بهره‌مند شد.

نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، آقای الکساندر فدولوف، در سخنان خود در شروع این کارگاه، معیشت جایگزین و توسعه پایدار را به عنوان ستون چهارم برنامه‌ همکاری کشوری UNODC  ایران معرفی کرد. وی همچنین به چندین تحقیق که در سالهای اخیر تحت برنامه‌های UNODC ایران در زمینه برنامه توسعه پایدار و اشتغال‌زایی در جوامع مرزی ایران و افغانستان انجام شده است، اشاره کرد.

از میان موضوعات مطرح شده در این کارگاه دوروزه می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: شناسایی «تفاوت‌های کارآفرینی با اشتغال‌زایی»؛ «آشنایی با رویکردهای روزآمد  تحلیل شکاف»؛ «شناسایی کاستی‌ها، امتیازها، چالش‌ها و فرصت‌ها»؛ بررسی راهکارهای قابلیت‌زا: «امکان‌سنجی» و «نیاز و ظرفیت‌سنجی مشارکتی»؛ «شناخت و درک ویژگی چرخه دستیابی به موفقیت در کار آفرینی»؛ «پاسخ به این پرسش که یک کارآفرین چگونه موفق می‌شود؟»؛ «کیفیت‌مداری، ریسک(خطر)پذیری، تعیین اهداف»؛ «داشتن برنامه‌ کاری و پایش و ارزشیابی نظام‌مند و مستمر»؛ «جمع‌آوری و روزآمد کردن اطلاعات در زمینه کسب و کار از مشتریان از طریق مشتری‌محوری و دست‌اندرکاری کلیدی»؛ «یادگیری از رویکردهای مهم و با نفوذ کارآفرینی»؛ «ترویج و جلب حمایت بین المللی و سرمایه‌گذاری‌های بومی در حمایت از پروژه‌ها و فعالیت‌های معیشت پایدار و کارآفرینی».

**

برای دریافت اطلاعات بیشتر:
امیرحسین وزیری، کارشناس برنامه
 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران   
تلفن: 81 ـ 77 83 87 88 (21 ـ 0098)   
فاکس: 00 67 79 88 (21 ـ 0098)   
پست الکترونیکی: amirhossein.vaziri@unodc.org