Islamic Republic of Iran

 

موضوع جریان های مالی مرتبط با مواد افیونی افغانستان در اجلاس کارشناسی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و سازمان امینت و همکاری های اروپا

 

نمایندگان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری های اروپا در اجلاس گروه کاره میثاق پاریس، هافبورگ، وین، 9 خرداد 1401 (عکس از: میکی کروئل، سازمان امنیت و همکاری اروپا)

 

اجلاس گروه کاری میثاق پاریس پیرامون "شناسائی و توقف جریان های مالی مرتبط به قاچاق مواد افیونی که از افغانستان نشأت می گیرند، به میزبانی سازمان امنیت و همکاری های اروپا در تاریخ 10-9 خرداد 1401 در وین برگزار شد. بیش از 130 کارشناس و نماینده از 33 کشور همکار و 11 سازمان همکار منطقه ای و بین المللی در این اجلاس به صورت حضوری یا آنلاین شرکت کردند.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، به طور مشترک با واحد همآهنگی میثاق پاریس در وین، شرکت 14 کارشناس از وزارت امور خارجه، ستاد مبارز با مواد مخدر و واحد اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران را چه به صورت حضوری و چه به صورت آنلاین، تسهیل نمود.

موضوعاتی که در خلال این اجلاس مورد بحث قرار گرفت، وضعیت امنیت در افغانستان، قاچاق مواد افیونی، خدمات انتقال سرویس و پول (حواله)، و همکاری بین المللی و بین سازمانی بود. شرکت کنندگان همچنین چالش ها و تحولات در زمینه مقابله با پولشوئی و ابتکارهای استرداد اموال را مورد بررسی قرار دادند.

در این اجلاس هماهنگ کننده ابتکار میثاق پاریس، آقای ریکو لتوووری گفت: "شرکای میثاق پاریس با همکاری، با یکدیگر، این شراکت را با ارائه پیشنهادهای عملیاتی هماهنگ و اولویت بندی شده در چهار پایه موضوعی میثاق پاریس، از جمله مقابله با جریان های مالی مرتبط با مواد افیونی افغانستان پیش برده اند. او بیان داشت: "اخیراً شرکای میثاق پاریس گفتگو پیرامون تولید و قاچاق متامفتامین در افغانستان را آغاز کردند، که این مهم بر ارزش افزوده میثاق پاریس به عنوان یک بستر منحصر به فرد برای ارتقای یک رویکرد جامع به منظور پرداختن به تهدیدهای نوظهور تأکید می کند." تهدید رو به افزایش تولید و قاچاق آمفتامین نیز موضوع بحث شرکای ابتکار میثاق پاریس در آخرین اجلاس گروه کاری پیرامون پیش سازهای شیمیائی در اکتبر سال 2021 (وین) بوده است که در نتیجه آن پیشنهاد در اولویت شماره 7 مربوط به پایه سوم: " شرکا همچنین نگرانی خود را از افزایش تولید مواد صنعتی، از جمله متامفتامین در افغانستان، و قاچاق پیش سازهای شیمیائی به این کشور، ابراز داشتند. بنا بر این، از شرکا دعوت می شود تا این روند را به شکلی مکمل برای مسائل مربوط به قاچاق مواد افیونی در نظر بگیرند."

دنیس کاسگرو، از طرف دفتر تهدید های فرا ملی سازمان امنیت و همکاری های اروپا بیان داشت: "تجارت مواد مخدر افغانستان با ناآرامی، فساد، تأمین مالی ترورسیم، و اقتصادهای غیر قانونی مرتبط است. همانطور که می دانیم، قاچاقچیان مواد مخدر به خدمات متخصصین مالی برای مدیریت اموال خود وابسته هستند. هیچ کشور و سازمان بین المللی نمی تواند به تنهائی با این تهدید به مقابله بپردازد. برای مقابله با آن و به منظور افزایش ظرفیت های جمعیمان، ایجاد همکاری های راهبردی و تقویت تأثیر عملیاتی، می بایست با هم همکاری کنیم."

ابتکار میثاق پاریس یک ائتلاف گسترده بین المللی است که امروزه از 58 کشور و 23 سازمان همکار، برای مقابله با قاچاق مواد افیونی از افغانستان، تشکیل شده است.

 

 

 

https://www.paris-pact.net/