Islamic Republic of Iran

 

مرکز منطقه ‌ای پژوهش و ظرفیت‌ سازی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، آموزش مجازی با موضوع درمان اختلالات مصرف محرک ‌ها برای متخصصان افغان برگزار می‌ کند

 

2 آذر ماه 1399- مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران (INCAS) به عنوان "مرکز منطقه‌ای پژوهش و ظرفیت سازی"، و با حمایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، آموزشی با موضوع درمان اختلالات مصرف محرک‌های نوع آمفتامین (ATS) را برای متخصصان افغان، آغاز کرده است. این فعالیت، با همکاری دفاتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، بخش پیشگیری، درمان و توانبخشی (PTRS)، ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران (DCHQ)، وزارت بهداشت عمومی افغانستان (MoPH) و مرکز منطقه‌ ای صورت گرفته است. آموزش حاضر مبتنی بر بسته‌َ آموزشی الکترونیک (e-learning) است که توسط مرکز منطقه ‌ای به لطف بودجه‌َ تکمیلی ژاپن به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال 2020-2019، تهیه شده است. در ابتدا آموزش به صورت حضوری و سفر به ایران برنامه ‌ریزی شده بود، اما به دلیل بیماری همه‌ گیر کووید-19 و در نتیجه محدودیت‌های سفر، این دوره آموزشی دوباره طرح‌ریزی شد. شرکت‌کنندگان در این آموزش، متخصصان درمان مصرف مواد مخدر از کابل، بلخ، هرات، قندهار، فراه، غور، ننگرهار و دایکندی هستند.  

در مراسم افتتاحیه، آقای الكساندر فدولوف، نماینده‌َ کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، بر اهمیت فراهم نمودن درمان تخصصی برای افراد مبتلا به اختلالات سوء مصرف محرک های نوع آمفتامین، تأكید نمود. وی اظهار داشت: "علی‌رغم شیوع زیاد، افراد دارای اختلالات مصرف روانگردان در سراسر دنیا، با حداقل یا فقدان ارتباط با نهادهای بهداشتی و اجتماعی روبه‌ رو هستند. در بسیاری از کشورها، خدمات درمانی برای اختلالات مصرف مواد، برای درمان وابستگی به مواد افیونی و الکل طراحی شده‌اند و برای وابستگی به محرک‌ها مناسب نیستند." آقای فدولوف از مقامات ایرانی برای حمایتشان در تسهیل برگزاری جلسه‌َ آموزش برای همکاران افغان، تشکر نمود.

دکتر سید جاوید بدخش، رئیس برنامه‌َ ملی کاهش تقاضای مواد مخدر در وزارت بهداشت عمومی افغانستان، سخنران بعدی بود که به شرکت‌ کنندگان در این دوره‌َ آموزشی، خوش‌آمد گفت. وی ذکر کرد که استفاده از محرک های نوع آمفتامین از سال 2015 به بعد در افغانستان به شدت در حال افزایش است و از جلسه‌َ حاضر به عنوان یکی از نیازهای کاملاً مهم نظام درمانی اختلالات مصرف مواد مخدر در این کشور، استقبال کرد.

دکتر رضا تویسرکان‌ منش، مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، از آموزش حاضر با موضوع مهمِ درمان اختلالات مصرف محرک های نوع آمفتامین قدردانی نمود و مشارکت خوبِ متخصصان ایرانی و افغان را در اشتراک دانش و تبادل تجربیات بین دو کشور همسایه با زمینه و فرهنگ نزدیک، مورد ستایش قرار داد.

در ادامه، دکتر آفرین رحیمی‌ موقر، در مورد اصول اولیه مصرف محرک های نوع آمفتامین، شیوع شناسی، عوارض و بار مصرف محرک های نوع آمفتامین سخنرانی نمود. سخنرانی وی، به منظور سهولت روند یاد گیری، با ارائه نمودن موارد و نمونه‌های مختلف به صورت سمعی و بصری همراه بود. متعاقباً، بازدید مجازی از فصای مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران به صورت ویدئویی انجام شد که بخش‌ های مختلف این مرکز و فعالیت ‌های تحقیقاتی و درمانی ارائه شده را معرفی کرد. این آموزش، در طی یک دوره‌َ 8 جلسه نصف روزه در حال انجام است و شامل بسیاری از موضوعات مهم در درمان اختلالات استفاده از محرک های نوع آمفتامین، از جمله: مداخلات روانی - اجتماعی، بیماری‌های روانپزشکی، کنار آمدن با عوامل محرک و مدیریت خطاها و لغزش‌ها، سمیت، مداخلات گروهی و خانوادگی و پیشگیری از اچ ‌آی ‌وی می ‌باشد.