Islamic Republic of Iran

 

حمایت  دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ازپاسخ دولت ایران به همه گیری کووید-19 با تهیه اقلام بهداشتی حفاظت شخصی

  


بخشی از این خرید با کمکهای سخاوتمندانه
پادشاهی سوئد امکان پذیر شده است.

در دی ماه 1399 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد  در ایران در جهت حمایت از پاسخ ملی به همه گیری کووید-19 در جموری اسلامی ایران، اقلام بهداشتی حفاظت شخصی تهیه کرده است. این تجهیزات حفاظت شخصی با هماهنگی شرکای ملی آن دفترمیان نهادهای دولتی ایران توزیع خواهد شد.


بخشی از این خرید با کمکهای سخاوتمندانه
اتحادیه اروپا امکان پذیر شده است.

 

در مجموع 190 هزار قلم از دو نوع ماسک سه لایه در اختیار سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، و سازمان زندان ها کشور قرار خواهد گرفت. ماسک هایی که به سازمان زندان ها ارائه خواهد شد، در زندان ها و همچنین کانون های اصلاح و تربیت توزیع می شوند. علاوه بر این در راستای حمایت از فعالیت های کاهش آسیب در کشور، 500 هزار سرنگ و سوزن میان سازمان های مردم نهاد منتخب  نیز توزیع  خواهد شد. تیم دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران به مساعدت خود به شرکای کشوری خود ادامه خواهد داد و به حمایت خود به کمپین کشوری در پرداختن به وضعیت همه گیری کووید-19 ادامه خواهد داد. 

این اقلام بهداشتی حفاظت شخصی با کمک های مالی اتحادیه اروپا و دولت سوئد تهیه شده است.