Islamic Republic of Iran


گزارشها:

کاهش تقاضای مواد مخدر

رويه هاي مرتبط با پيشگيري و مراقبت از اچ آي وي براي زنان مصرف كننده مواد و زنان زنداني

زنان مصرف­ كننده مواد و زنان زنداني در مقايسه با همتايان مرد خود به دلايل گوناگون نسبت به ابتلاي ويروس نقص ايمني آسيب­ پذيرترند. به اين دليل توجه به ويژگي­هاي جنسيتي در برنامه­ ريزي اين گروه از زنان از اهميت بالايي برخوردار است. هدف گزارش حاضر جمع­ آوري رويه­ هاي عملي و موثر در اقدامات پيشگيري، درمان و مراقبت ويروس نقص ايمني زنان مصرف­ كننده مواد و زنان زنداني بوده است. اين فعاليت تحت پروژه IRNK13- ارتقای برنامه­ های پیشگیری و مراقبت از اچ ­آی­ وی / ایدز برای زنان مصرف کننده تزریقی مواد در ج. ا. ایران و با حمايت مالي دولت هلند به انجام رسيده است. [متن کامل]

 

سنجه هاي كيفيت شبكه ي درمان براي درمان وابستگي به مواد مخدر و خدمات مراقبتي

براساس برآوردهای دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC)300 ملیون نفر در جهان مصرف کننده مواد مخدر غیرقانونی هستند. با توجه به عواقب بهداشتی و اجتماعی، نیاز فوری به افزایش دسترسی جهانی درمان وابسته به مواد وجود دارد. این امر شامل پایه گذاری گستره بزرگی از خدمات است که نیازهای حساس فرهنگی گروه های هدف متفاوت را مدنظر دارد. کیفیت درمان وابسته به مواد و خدمات مراقبتی نقشی اساسی درکاهش تقاضای مواد قانونی و غیرقانونی، انتقال ویروس اچ.آی.وی در میان مصرف کنندگان مواد، جرائم مرتبط با مواد، لغزش و حبس دارد. این متن که در آوریل 2012 در نیویورک برای نخستین بار منتشر شده است، اکنون زیر پروژه IRN/V04 و حمایت مالی جمهوری فدرال آلمان به فارسی ترجمه شده است. [متن کامل]

 

ارزشيابي برنامه هاي درمان سوءمصرف

به دليل پيچيدگي برنامه هاي جاري درمان سوءمصرف مواد و شمار فزاينده ي مراجعاني كه وارد چرخه ي درمان مي شوند، ارزشيابي چنين برنامه هايي نه تنها مطلوب، بلكه ضروري است تا اطمينان حاصل شود منابع موجود به شيوه اي كارآمد توزيع شده و خدمات از بالاترين كيفيت برخوردار هستند. این متن زیر پروژه IRN/VO4 و تحت حمایت مالی جمهوری فدرال آلمان به فارسی ترجمه شده است. [متن کامل]

 

بهبود دسترسي و نگهداري بيماران ( NIATx )

شبكه ي بهبود درمان(NIATx) در سال 2003 تأسيس شده و با سازمان هاي بهداشت رفتاري و اعتياد درمان اعتياد همكاري مي كند تا دسترسي و نگهداري بيماران نيازمند به درمان اعتياد را بهبود بخشد. شبكه ي بهبود درمان اعتياد بخشي از مركز مطالعات نظام ارتقاء سلامت مديسون در دانشگاه ويسكانسن است. این متن زیر پروژه IRN/VO4 و تحت حمایت مالی جمهوری فدرال آلمان به فارسی ترجمه شده است. [متن کامل]

 

بررسی نيازهاي زنان مصرف‌كننده مواد شهر تهران در زمينة پیشگیری از ابتلا به HIV/AIDS

وابستگي به سوء مصرف مواد براي زنان نسبت به مردان با تبعات و خطرات بیشتری همراه است. يكي از آسيبهاي اصلي كه زنان مصرف كننده مواد را تهديد مي‌كند، انتقال ويروس نقص ایمنی است. هدف گزارش حاضر ارزيابي نيازهاي زنان مصرف­كننده مواد براي طراحي اقدامات موثر پيشگيري ويروس نقص ايمني در میان زنان مصرف­كننده مواد بوده است. اين فعاليت تحت پروژه IRNK13- ارتقای برنامه­های پیشگیری و مراقبت از اچ­ آی­ وی / ایدز برای زنان مصرف­کننده تزریقی مواد در ج. ا. ایران و با حمايت مالي دولت هلند به انجام رسيده است. [متن کامل]

 

اصول درمان وابستگی به مواد

اين سند قصد دارد دولتها و ساير شركاء را در جهت اقدامات هماهنگ برای اجرايي كردن خدمات مبتني بر شواهد درمان وابستگي به مواد و براي پاسخ به نيازهاي مردمشان تشويق نمايد. لازم است خدماتي ایجاد شوند كه بيشترين تعداد بيماران را پوشش دهند و بالاترين اثر را با كمترين هزينه دارا باشند. اين مهم از طريق خدمات گسترده مراقبتی محلی قابل حصول است كه به طور طولاني-مدت با بيماران كار مي­كنند.این سند توسط دکتر علیرضا نوروزی، روانپزشک به صورت داوطلبانه و افتخاری به فارسی ترجمه شده است. دفتر مقابله با مواد و جرم ملل متحد در ایران از ایشان برای در اختیار قرار دادن این ترجمه بسیار سپاسگزار است و بدین وسیله مراتب قدردانی خود را به جای­ می­ آورد. [متن کامل]