Islamic Republic of Iran

مقالاتی از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

مرور روشهای مفید و ابزارهای بین المللی توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران در مقابله با قاچاق انسان و مهاجرین

 

12 اکتبر2014 -  دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران درتاریخ 23 - 24 سپتامبر 2014 اقدام به برگزاری اجلاسی  در خصوص قاچاق انسان و مهاجرین با حضور کارشناسان داخلی و بین المللی، قضات، دانشگاهیان، نمایندگان سفارت های نروژ و ایتالیا و همچنین دفتر مرکزی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین در تهران نمود.دستورکار و محورموضوعات  مورد بحث، کنوانسیون سازمان متحد ملل در مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی و بررسی روشهای بین المللی مؤثردر مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرین بود. نکته شایان توجه اینکه،درحالیکه کنوانسیون سازمان متحد ملل در مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی برای تصویب در مجلس ایران در دست بررسی می باشد، مقامات ایرانی شرکت کننده در سخنان افتتاحیه از تصویب این کنوانسیون و اجرای سه پروتکل....[Read More]

***

کرمانشاه میزبان ششمین کارگاه ملی همکاری قضایی بین المللی

ششمین کارگاه ملی همکاری قضایی بین المللی در مورخ 4 - 3 سپتامبر 2014 در شهر کرمانشاه  در مرکز این استان  برگزار شد. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران در این کارگاه مجریان قانون، داستانها و قضات استانهای کرمانشاه، کردستان، ایلام، همدان و لرستان را گرد هم آورد.هدف اصلی از این نشست، ایجاد فرصتی مناسب برای شرکت کنندگان برای آشنایی بیشتر با مکانیسم ها و ظرفیت های پیش بینی شده در کنوانسیونهای 1988 سازمان ملل در مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان و مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی سال  مصوب سال2000 میلادی  و نیز کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد بود. همتایان ملی در این کارگاه اظهاراتی را درضرورتتمهید الزاماتی برای بهبود و اصلاح قوانین ملی در استرداد مجرمین و هماهنگ سازی قوانین داخلی کشورهای عضو سازمان ملل متحد در جهت کمک به ایجاد چارچوب قضایی یکسان در رابطه با درخواست و ارائه همکاری متقابل قضائی بیان داشتند....[Read More]

***