Islamic Republic of Iran


افزایش کشت تریاک در افغانستان، قیمت ها همچنان بالا


20 نوامبر 2012- کشت خشخاش در افغانستان 154,000 هکتار را در سال 2012 تحت پوشش قرار داد، که بر اساس گزارش بررسی تریاک افغانستان (2012) که توسط وزارت مبارزه با موادمخدر و دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) منتشر گشته 18 درصد از 131,000 هکتار ثبت شده برای سال پیش بیشتر است. با این حال از آنجا که بیماری های گیاهی و آب هوای بد به محصولات آسیب زده بود، پتانسیل تولید تریاک با 36 درصد کاهش در مدت مشابه از 5800 تن به 3700 تن رسید.

با وجود افزایش قابل ملاحظه 154 درصدی تلاش های دولت برای نابود کردن محصول ( بیش از 9600 هکتار در سال 2012 در مقایسه با 3800 هکتار در سال 2011 نابود شد) کشت افزایش پیدا کرده است. تعداد استان های عاری از خشخاش بدون تغییر همچنان 17 استان است با این تفاوت که استان غور در غرب جایگاه خود را در 2012 از دست داده و استان فریاب در شمال آن را بدست آورده است.

مدیر اجرایی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد ، یوری فدوتوف ابراز داشتند "قیمت بالای تریاک عامل اصلی است که منجر به افزایش کشت گردیده است" و خواستار " تلاش مداوم توسط دولت افغانستان و شرکای بین المللی برای رسیدگی به کشت غیرقانونی با رویکردی متعادل بین اقدامات توسعه و انتظامی" شد.

این سال شاهد تمرکز 95 درصدی کاشت در استانهای جنوبی و غربی که در آن عدم امنیت و جرایم سازمان یافته وجود دارد، بود: 72 درصد در استانهای هیلمند،قندهار، اروزگان، دی قندی و زابل در جنوب، و 23 درصد در استانهای فراه، هیرات، و نیمروز در غرب. بر اساس این بررسی این مطلب ارتباط بین نا امنی و کاشت تریاک که از سال 2007 مشاهده شده است را تایید می نماید.

کاشت در هیلمند 19 درصد افزایش داشته است که با بیش از 75,100 هکتار حدود نیمی از کشت در افغانستان است. با این حال در منطقه غذایی هیلمند که 42,000 کشاورز در طی فصل کاشت خشخاش حمایت های کشاورزی دریافت کردند بطور نسبی میزان کمتری خشخاش کشت شد. آقای فدوتوف ابراز داشتند" در صورتی که می خواهیم به جوامع کشاورزی فقیر کمک نمائیم از خودشان حمایت کنند باید بهبود وضعیت زندگی، از جمله امنیت بهتر و حاکمیت قانون باید در هیلمند و سراسر کشور تشویق شود ".

در منطقه شرقی، در کنار کشت افرایش قابل ملاحظه ای داشته است(121 درصد)، کپیسا (60 درصد) و لقمان (41 درصد). با این حال ، استان های شرقی تنها 4 درصد تولید کلی افغانستان در سال 2012 را به خود اختصاص دادند. در شمال با وجود ریشه کنی 252 هکتار در سال 2012 کشت تریاک 10 درصد در باقلان افزایش داشته است. بدخشان تنها استان شمال شرقی بود که با وجود 1700 هکتار ریشه کن شده افزایش کشت داشت (13 درصد). در کابل، تنها استان مرکزی کشت کننده خشخاش، کشت تا 45 درصد کاهش داشته است.

در سال 2012، قیمت تریاک در مزرعه همچنان بالا در حدود 196$ برای هر کیلو باقی ماند که انگیزه زیادی را برای کشاورزان برای شروع و یا از سر گرفتن کاشت خشخاش در فصل جدید ایجاد می نماید. بدلیل محصول تریاک کم، میانگین درآمد خالص برای هر هکتار تریاک با 57 درصد کاهش از 10,700 دلار در سال گذشته به 4,600 دلار در 2012 رسیده است. بر اساس گزارش قیمت کل تریاک در مزرعه با 0.7 میلیارد دلار به نصف رسیده و سهم ارزش مزرعه از 7 درصد تولید ملی خالص در 2011 به 4 درصد در 2012 رسیده است.