Islamic Republic of Iran

 

شروع به کار شصت و سومین اجلاس کمیسیون مواد مخدر

وین، 28  فوریه (12 اسفند 1398) - شصت و سومین اجلاس کمیسیون مواد مخدر در تاریخ 6-2 مارس در وین کار خود را آغاز خواهد کرد. کمیسیون مواد مخدر، کمیسیون عملکردی شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد (ECOSOC)  و هیئت سیاستگذاری مرکزی سازمان ملل متحد است. این کمیسیون وضعیت مواد مخدر را زیر نظر دارد، استراتژی هایی را پیرامون کنترل بین المللی مواد مخدر ایجاد می کند و اقداماتی را جهت پرداختن به مشکل جهانی مواد مخدر پیشنهاد می کند.

در افتتاحیه این اجلاس مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، خانم قادا والی؛ رئیس هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر، آقای کورنلیس دژنچیر؛ و مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، آقای تدروس آدهانوم قبریسوس، سخنرانی خواهند کرد و به دنبال آن نماینده های گروه های منطقه ای سخنرانی های خود را ایراد می کنند.

قطعنامه هایی که در این کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرند، به موضوعاتی از جمله تقویت مشارکت با بخش خصوصی و تقویت جمع آوری و تحلیل داده، جهت ارتقای پاسخ های مبتنی بر شواهد به مشکل جهانی مواد مخدر، و همچنین مشارکت افراد جوان در تلاش ها برای پیشگیری از مواد، و اطمینان از دسترسی به مواد تحت کنترل برای مقاصد علمی و پزشکی و همچنین ارتقای رویکردهای توسعه جایگزین برای کشت غیر قانونی می پردازند. تمام قطعنامه ها از اینجا در دسترس هستند.

انتظار می رود شصت و سومین اجلاس کمیسیون مواد مخدر حدود دو هزار نفر را از کشورهای عضو، پارلمان ها و سازمان های بین دولتی، جامعه مدنی، و جامعه علمی گردهم آورد.

بیش از 100 رویداد در حاشیه شصت و سومین اجلاس کمیسیون مواد مخدر پیرامون موضوعاتی همچون برابری نسل ها برای پیشگیری، درمان و مراقبت از افراد با اختلالات مصرف مواد که جوامع و خانواده ها هم درگیر هستند؛ مقابله با تهدیدهای مواد صنعتی؛ مبارزه با قاچاق مواد مخدر؛ توسعه جایگزین برای معیشت پایدار؛ تحقیق و داده پیرامون عرضه و قاچاق مواد و مشارکت نسل جوان در پیشگیری از مصرف مواد برگزار خواهد شد. فهرست کامل این رویدادها از اینجا قابل دسترس است.