Islamic Republic of Iran

مقالاتی از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

برگزاری کارگاه آموزشی برای تسهیلگران برنامه ی خانواده های توانا توسط دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد

کشورها در سراسر جهان با بحران‌ های بشردوستانه مختلف و برهه های زمانی حساس و چالش   برانگیز روبه   رو هستند. در طول این دوران سخت، سرپرستان نقش مهمی در محافظت از رفاه کودکان دارند؛ چراکه ممکن است رفاه کودکان تحت تأثیر ناآرامی‌های اجتماعی/سیاسی، شرایط ناشی از وقوع مخاصمه یا شرایط پس از مخاصمه و یا دشواری   های ناشی از حضور در مناطق محروم قرار گرفته باشد. کودکان و جوانان به دلیل وجود برخی آسیب های مرتبط با وضعیت بهداشتی و پیامدهای رشدی نامناسب، همچون سلامت روان ضعیف، خشونت، پیشرفت تحصیلی پایین و مصرف مواد که کمتر موردتوجه قرار گرفته   اند، در معرض خطر بیشتری قرار دارند. آسیب   پذیری کودکان به دلیل بی ثباتی خانواده یا سلامت روانی ضعیف سرپرستان که در نتیجه تحمل استرس در طولانی   مدت ایجاد می  گردد، بیشتر نیز می  شود. [Read More]

***