Islamic Republic of Iran


كاهش عرضهَ مواد مخدر

طي سال هاي گذشته، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد كيت هاي كنترل پيش سازهاي مواد مخدر، سگهاي مواد ياب و خودرو هاي مخصوص حمل سگ هاي موادياب را براي كارشناسان ايراني فراهم كردند.جلسات آموزشي تخصصي نيز براي كارشناسان فراهم شد. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد جهت كمك به دولت در بهبود كنترل در فرودگاه، دستگاه هاي اسكن بدن را خريداري نمود و در بسياري از فرودگاه ها نصب نمود و جهت تقويت ظرفيت هاي بازرسي مبتني بر اطلاعات، حمايت فني و دبيرخانه اي خود به واحد برنامه ريزي مشترك كه در تهران در چارچوب ابتكار سه جانبه تأسيس شد را آغاز كرد.

فعالیت های کاهش عرضه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به معنای افزایش هرچه بیشتر ظرفیت کشوری در مبارزه با مواد مخدر و تقویت همکاری های فرامرزی می باشد. تمرکز فعالیت های کنترل قاچاق از لحاظ جغرافیایی در مرزهای شرقی در نواحی مجاورآن شامل مسیر هایی از شرق به سمت مرکز ایران است. در سال 2008، مقامات ایرانی طرحی را که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تهیه شده بود را به اجرا گذاشتند. این طرح آزمایشی شامل استفاده از کیت های کنترل پیش سازها و مواد مخدر برای آزمایش در محل بود. تجهیزات کشف مواد با توجه به معیار های مورد نظر ایران انتخاب و به کار گرفته شد. این در حالی صورت گرفت که از محدودیت های تحریم های بین المللی نیز تبعیت می شد. تعداد 30 قلاده سگ مواد یاب نیز خریداری شد و در حین سال های 2008 تا 2010 در عملیات مبارزه با قاچاق مورد استفاده قرار گرفتند. آموزش فشرده ویژه ای جهت پشتیبانی از این امر نیز صورت گرفت. در دسامبر 2010، پنج وسیله نقلیه ویژه حمل و نقل سگ ها در اختیار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت. بخش دوم این برنامه با تمرکز بر نواحی غربی و شمالی ایران به مجرد تأمین تعهدات دولتی و حمایت های مالی آماده اجرا است.

دربخش کاهش عرضه، جمهوری اسلامی ایران در جهت بهبود توانمندی کنترل فرودگاه ها فعالیت هائی انجام می دهد. جهت تکمیل این تلاش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تجهیزات اسکن بدن را در فرودگاه های تهران، مشهد و کرمان نصب نموده است. با در نظر گرفتن موقعیت فرودگاه ها در سطح دنیا تجهیزات بسیار پیچیده ای با مشخصات مورد نظر ایران و جهان لازم است. این فرآیند شامل خرید، نصب و آموزش پرسنل می باشد.

همکاری های فرامرزی در حوزه کاهش عرضه عمدتاً به کشورهای همسایه افغانستان و پاکستان مربوط می شود. در زمینه ابتکارات سه جانبهو در پی توافقات حاصله توسط وزرای مربوطه در اکتبر 2009 ، سه کشور تصمیم گرفتند تا دفاتر رابط مرزی را تأسیس نمایند. دفاتر مشابهی نیز در دو طرف مرزها تأسیس خواهد شد که نیروهای مجری قانون نهادهای مربوطه در آنها مستقر خواهند شد. در جمهوری اسلامی ایران، این آژانس ها عبارتند از: پلیس مواد مخدر ANP( آژانس سرپرست)،پلیس مرزی و گمرک . دفاتر مرتباً با هم ارتباط دارند و عملیات های مشترک را در صورت لزوم با هم هدایت می کنند.