Islamic Republic of Iran


ایران روز جهانی مبارزه با قاچاق و سوءمصرف مواد را برگزار می کند.

 

امسال، روز جهانی مبارزه با قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر در ایران با حضور مسئولان عالی رتبه از سازمان های مختلف فعال در زمینه کنترل مواد مخدر و همچنین نمایندگانی از جوامع بین الملل و آژانس های سازمان ملل متحد، از جمله صندوق جمعیت ملل متحد، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و همچنین دفتر همآهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران برگزار شد. این رویداد توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.

 
جناب آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر

جناب آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در سخنرانی افتتاحیه خود گفت که نیروی پلیس و گمرک ایران بیش از 618 تن انواع مواد مخدر را در سال 2015 کشف کردند. او از سازمان های غیر دولتی برای اجرای اکثر برنامه های درمان و کاهش آسیب در ایران با همکاری نزدیک ستاد مبارزه با مواد مخدر تقدیر کرد. شرکت دولت جمهوری اسلامی ایران در اجلاس ویژه سازمان ملل متحد در سال 2016 فرصتی برای تبادل نظر پیرامون کنترل مواد مخدر میان کشورهای عضو، سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی بود. آقای رحمانی فضلی بر اهمیت گسترش برنامه ها پیرامون فرزندپروری و اقدامات پیشگیری برای جلوگیری از دستیابی آسان به مواد مخدر در جامعه تأکید کرد.خانم شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده.

خانم شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، از شعار سال 2016 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد "اول گوش کن: گوش کردن به کودکان و جوانان گام نخست در کمک به رشد سالم و ایمن آنهاست." استقبال کرد. خانم ملاوردی صریحاً به چالش های مصرف مواد مخدر رایج در جامعه ایران، از جمله افزایش مصرف مواد میان زنان، دانشجویان و دانش آموزان و همچنین طبقه کارمند پرداخت و بر اهمیت خانواده به عنوان اولین اقدام پیشگیرانه علیه مصرف مواد میان جوانان تأکید کرد. همچنین بر نقش سازمان های غیر دولتی به عنوان عاملی مهم برای بازتوانی مصرف کنندگان مواد در برنامه ریزی دولت تأکید شد.

 

آقای لیک بونوات، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران.

آقای لیک بونوات، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران خاطر نشان کرد که این دفتر به حمایت های خود از ایران در اقدام برای کنترل مواد مخدر ادامه خواهد داد. او متذکر شد که شعار امسال بر اساس علم است و در نتیجه سرمایه گذاری مؤثری در سلامت کودکان و جوانان، خانواده هایشان و جامعه شان خواهد بود. او همچنین به اجلاس ویژه ماه آوریل مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون چالش جهانی مواد مخدر  اشاره کرد و گفت که این رویداد عزم جزم جامعه بین الملل را برای مقابله با مشکل جهانی مواد مخدر در بر دارد و انگیزه ای برای کمک به برخورداری از هدفی جهانی علیه این تهدید است.

 

در پایان این مراسم، به خانواده ها و کودکان تعدادی از نیروهای پلیس که در سال 2015 در مبارزه علیه شبکه های قاچاق مواد مخدر جان خود را از دست داده بودند، لوح تقدیر و یادبود اعطا شد.