Islamic Republic of Iran


راه اندازي وب سايتي جديد در زمينه پيشگيري اوليه از مصرف مواد مخدر توسط مقامات ايران

مقامات ايراني به عنوان بخشي از مبارزه خود با مواد مخدر در سال 2011 وب سايت جديدي را در زمينه پيشگيري از مصرف مواد مخدر راه اندازي كردند (پيشگيري نوين: www.pishgirinovin.com). پيشگيري اوليه از مصرف مواد مخدر يكي از مهمترين اقدامات در زمينه ارتقاء عدم مصرف مواد مخدر در جامعه به شمار مي رود. اين وب سايت كه شامل اطلاعات زيادي در ارتباط با مواد مخدر به زبان فارسي مي باشد، توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران و با همكاري ستاد مبارزه با مواد مخدر و مركز مشاوره دانشگاه تهران طراحي شده است. هدف از اين ابتكار خلاقانه تقويت دانش عموم درباره مواد مخدر است و افراد مختلفي را در ايران و حتي در ديگر كشورهاي فارسي زبان منطقه مخاطب قرار مي دهد.

اين وب سايت شامل اطلاعات كلي درباره مواد مخدر مي باشد از جمله قانون ملي مربوطه، مقالات و تحقيقات، پوسترها و بروشورها براي گروه هاي مختلف و با هدف افزايش انتشار اطلاعات و سطح دانش اساتيد، آموزگاران، دانشجويان و دانش آموزان در زمينه پيشگيري از مصرف مواد مخدر؛ تهيه اطلاعات و منابع آموزشي براي كارشناسان، والدين و عموم مردم؛ به اشتراك گذاري نمونه هاي موفق و تازه ترين استراتژي ها و مدل هاي پيشگيري از مصرف مواد مخدر؛ و مقدمه اي براي تبادل تجربيات كارشناسان پيشگيري از مصرف مواد مخدر در اين زمينه.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ايران، در چهارچوب برنامه كشوري 2014- 2011 خود، از تلاش هاي ايران براي پيشگيري از مصرف مواد مخدر حمايت كرده است. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ايران، در راستاي سياست هاي ملي، در سال هاي 2010 و 2011 دو بسته آموزشي جامع را در زمينه "پيشگيري از اچ آي وي/ ايدز و مصرف مواد مخدر براي همسران مصرف كنندگان مواد مخدر" و "پيشگيري از مصرف مواد مخدر در ميان دانش آموزان در معرض خطر" تهيه كرده است. اين بسته ها در وب سايت پيشگيري نوين منتشر شده اند و دانشگاه ها، كارشناسان و عموم افراد مي توانند آنها را از سايت دانلود كنند.