Islamic Republic of Iran

مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در دیدار با وزیر مقابله با مواد مخدر افغانستان گفت: "تلاش های بیشتری برای مبارزه با تجارت مواد مخدر، افزایش میزان اعتیاد داخلی می بایست انجام پذیرد."

 

17 ژانویه 2014- آقای یوری فدوتوف، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان مللل متحد در دیدار اخیر خود با آقای دین محمد مبارز رشیدی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان اظهار داشت که مواد مخدر غیر مجاز تهدیدی جدی برای بهداشت عمومی، حاکمیت خوب، و توسعه پایدار در غرب و مرکز آسیا و همچنین دیگر نقاط دنیا است.

مدیراجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد بر نیاز فوری به پرداختن به مشکل فزاینده مصرف داخلی مواد مخدر تأکید کرد. او گفت : " بیش از یک میلیون معتاد به مواد افیونی در افغانستان وجود دارد  که این نشانگر یک ترژادی ملی است.  ما باید از طریق کار مداوم در بخش پیشگیری و درمان مواد مخدر، از این افراد که بسیاری از آنان زن و کودک هستند بیشتر حمایت کنیم."

آقای رشیدی بعد از این جلسه گفت: " من مصمم به ادامه مبارزه با مواد مخدر هستم اما بدون تعهد و تلاش های روزافزون جامعه بین المللی، دستیابی به موفقیت پاینده مشکل خواهد بود."

آقای فدوتوف نتیجه گزارش تریاک افغانستان در سال 2013  را "نا امیدکننده" خواند. اما به دستیابی های مثبت در تقویت آژانس های مبارزه با مواد مخدر افغانستان و همچنین کشفیات منطقه ای مواد مخدر و هماهنگی بیشتر میان ملت هایی که با مواد افیونی مبارزه می کنند، نیز اشاره کرد.

آقای فدوتوف اظهار داشت " اگرچه دولت افغانستان با افزایشی در کمپین ریشه کن سازی اش و این که 90 درصد از کل کشت تنها در 9 ولایت انجام می شود، می تواند مورد تشویق قرار گیرد، اما تجارت غیرمجاز مواد مخدر همچنان یک تهدید عمده به شمار می رود."

"برای مدت مدیدی تهدیدات مواد مخدر غیرمجاز،جرم و فساد در تلاش ها برای تقویت امنیت و ثبات افغانستان نادیده گرفته می شد. ما باید مطمئن شویم که این موضوعات در اولویت های ملی قرار می گیرند."

او افزود که برنامه های معیشت جایگزین برای کشاورزانی که به تجارت غیر مجاز مشغول هستند، تنها زمانی می تواند به طور واقعی موفق باشد که آن ها بازار و زیرساخت های ضروری برای فروش محصولات خود را داشته باشند.

 

اطلاعات بیشتر:

گزارش تریاک افغانستان در سال 2013 

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در افغانستان