Islamic Republic of Iran


پیام دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز سازمان ملل متحد

3 آبان 1399 (24 اکتبر 2020)

دوستان گرامی،

هفتاد و پنجمین سالگرد سازمان ملل متحد در بحبوحه یک همه گیری جهانی قرار دارد. مأموریت بنیادین ما بیش از هر زمان دیگری واجد اهمیت است.

برای ارتقای کرامت انسانی.

حفاظت از حقوق بشر.

احترام به حقوق بین الملل. 

و نجات بشریت از جنگ.

وقتی همه گیری اتفاق افتاد، اینجانب خواستار آتش بس جهانی شدم.

در دنیای امروزمان، دشمنی مشترک داریم: کووید-19.

اکنون زمان تشدید تلاش با هدف صلح برای دستیابی به آتش بس جهانی است. زمان در حال گذر است.

همچنین باید با سیاره خود آشتی کنیم.

شرایط اضطراری اقلیمی به خودی خود زندگی را تهدید می‌کند.

باید تمام جهان را برای دستیابی به صفر رساندن انتشار گاز کربن بسیج کنیم  یعنی به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه ای تا 2050.

شمار فزاینده ای از کشورها و شرکت ها از قبل متعهد شده اند که این آرمان را برآورده کنند.

در سراسر جهان، باید اقدامات بیشتری برای پایان بخشیدن به رنج انسانی ناشی از فقر، نابرابری، گرسنگی و نفرت انجام دهیم - و با تبعیض بر اساس نژاد، دین، ​​جنسیت یا هر تفاوت دیگری مبارزه کنیم. در ماه های این همه گیری شاهد افزایش ناگوار خشونت علیه زنان و دختران بوده ایم.

باید بر اساس پیشرفت ادامه دهیم. همکاری جهانی چشمگیری برای واکسن ایمن، مقرون به صرفه و قابل دسترس کووید-19در حال انجام است.

آرمان های توسعه پایدار طرحی الهام بخشی برای بهبودی بهینه به ما می دهد.

با چالش های عظیمی روبرو هستیم. با همبستگی و همکاری جهانی می توانیم بر آن ها غلبه کنیم.

سازمان ملل متحد دربارهٔ اینهاست.  

به مناسبت این سالگرد، اینجانب از مردم در همه جا می خواهم به یکدیگر بپیوندند.

سازمان ملل متحد نه تنها در کنار شما ایستاده است بلکه...

سازمان ملل متحد به شما تعلق دارد و خود شماست: "ما مردمان".

با همدیگر، بیایید ازارزش های ماندگار منشور سازمان ملل متحد پاسداری کنیم.

بیایید به پیشرفت های خود در طول دهه های گذشته ادامه دهیم.

بیایید به چشم انداز مشترک خود از جهانی بهتر برای همه تحقق ببخشیم.

***