Islamic Republic of Iran

 

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دور جدیدی از گفتگوها در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری را آغاز کردند

  

تهران، 16 نوامبر 2021 ـ معاون رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل و دبیر شورای عالی حقوق بشر، و نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران ملاقات نمودند و دور جدیدی از گفتگوها در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری را آغاز کردند.

آقای غریب آبادی از فعالیت های انجام شده توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران پیرامون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری حمایت نمود و بر دستاوردهای همکاری های پیشین صحه گذاشت. ایشان خاطر نشان کرد که تداوم همکاری ها می بایست جامع تر، سازنده تر و مؤثرتر باشد. ایشان حوزه های پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، مجازات های جایگزین حبس، سیستم های مدیریت زندان، معاضدت قضایی، استرداد مجرمین، فساد و تروریسم را به عنوان اهم موضوعات همکاری ها با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران برشمرد. ایشان تمایل قوه قضاییه بر اجرا پروژه های هدف محور با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران را ابراز نمود.

آقای الکساندر فدولوف از ابتکار جدید "دیپلماسی قضایی"، که اخیراً توسط ریاست قوه قضاییه معرفی گردید، حمایت کرد و آمادگی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران برای پیش بردن همکاری های فنی در حوزه های مطلوب نظر فوق را ابراز نمود. نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران بر اهمیت و تأثیر تداوم فعال همکاری ها، با هدف اعمال وسیع تر سیاست های پیشگیری از جرم و مدرن نمودن اقدامات عدالت کیفری، تأکید کرد. ایشان امور منطقه ای و همکاری های بین المللی را به عنوان حوزه های اساسی کار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران برشمرد.

با بازبینی تحولات برنامه همکاری مشترک دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران 2021 ـ 2015 و همسو با استراتژی جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، طرفین توافق نمودند که به همکاری های خود در چهارچوب یک سند همکاری جدید بلند مدت، برنامه مشارکت کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران 2025 ـ 2022، ادامه دهند. 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر، لطفاً با مشخصات زیر تماس حاصل نمایید:
مهراج سینگ،
دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران
تلفن: 81 ـ 77 83 87 88 (21 ـ 0098)
فاکس: 00 67 79 88 (21 ـ 0098)
پست الکترونیکی: mehraj.singh@un.org