Islamic Republic of Iran

 

دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد، اجرای برنامه "زیستی پویا" را در ایران آغاز می کند

  

۱۶ مه 2022 - اولین سری از کالاهای ورزشی تهیه شده برای اجرای طرح "زیستی پویا" که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تدوین شده است، در "مجموعه ورزشی تختی" استان تهران تحویل داده شدند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت ورزش و جوانان، مراکز ورزشی را برای اجرای طرح  "زیستی پویا"  مشخص کرده است.

برنامه "زیستی پویا"   دفتر مقابله با مواد مخدر، برنامه­ا ی چند جلسه‌ ای و هدفمند در راستای سیاست پیشگیری از مصرف مواد مخدر است که آموزش مهارت‌ های زندگی مانند: تعیین اهداف، ارج نهادن به قوت ها و آموختن از اشتباهات، احترام، برخورد با همسالان، محافظت از خطرات، مدیریت ادراکات، کار گروهی، ارتباط مؤثر، برنامه ریزی در مراحل دستیابی به اهداف برای جوانان 13 تا 18 ساله در محیط های آسیب پذیر است که به واسطه فعالیت های ورزشی به انجام می­رسد. این برنامه که توسط تیم دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران حمایت می شود، مهارت های زندگی مثبت را با چشم اندازی بر ایجاد تاب آوری در برابر خشونت، ارتکاب جرم و مصرف مواد مخدر ترویج می کند. این برنامه توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در پی تعهد اعلامیه دوحه مبنی بر ادغام پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در دستور کار گسترده تر سازمان ملل متحد برای رسیدگی به چالش های اجتماعی و اقتصادی و ترویج حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی و مشارکت عمومی، تدوین شد. این برنامه را می توان در مراکز ورزشی، مدارس (به عنوان فعالیت های ورزشی برنامه درسی یا فوق برنامه) و سایر محیط های محلی اجرا کرد.

اقلام خریداری شده شامل توپ های والیبال، بسکتبال، فوتبال دستی و سایر اقلام ورزشی در چارچوب فعالیت های مذکور مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اقلام تحویلی از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در میان مراکز ورزشی تحت نظر وزارت ورزش و جوانان که این فعالیت را در استان تهران اجرا می کنند، توزیع می شود. اقلام خریداری شده بخشی از فعالیت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، برای فعالیت  "زیستی پویا"، تحت پروژه مشترک سازمان ملل متحد در ایران پیرامون "پاسخ به نیازهای نوظهور و افزایش تاب آوری آسیب پذیرترین قشرها، به ویژه کودکان، جوانان و زنان در ایران" - برونداد 1 - "محافظت از کودکان در برابر آسیب های مواد مخدر" بودند که از طریق بودجه سخاوتمندانه دریافت شده از اتحادیه اروپا امکان پذیر شده است.

فعالیت "زیستی پویا" دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ابتدا در استان تهران با «آموزش مربیان» آغاز خواهد شد که طی آن مربیان ملی منتخب نحوه اجرای دستورالعمل آموزشی برنامه را یاد خواهند گرفت. همچنین قرار است فعالیت های برنامه ریزی شده در استان های فارس و آذربایجان شرقی ادامه یابد و سپس در 30 شهر ایران گسترش یابند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد این برنامه را علاوه بر ایران در چندین کشور در سراسر آفریقا، آسیای مرکزی، اروپا، آمریکای لاتین و دریای کارائیب، و خاورمیانه و شمال آفریقا نیز اجرا می کند.