Islamic Republic of Iran

 

دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ خانواده‌های توانا را آغاز کرد: کارگاه آموزشی برای اجرای آزمایشی در تهران برگزار شد

 


سخنرانان در مراسم افتتاحیه‌ کارگاه، از راست به چپ:
جناب آقای آکیهیرو کونو، معاون اول سفارت ژاپن در ایران؛
جناب آقای میتسوگو سایتو، سفیر محترم ژاپن در ایران؛
جناب آقای الکساندر فدولوف، نماینده‌ دفتر مقابله با
مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران؛
جناب آقای امیرعباس لطفی سرابی، مدیر کل دفتر
روابط بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر
جمهوری اسلامی ایران؛ و جناب آقای صمد نریمان، مدیر کل دفتر
امور فرهنگی و پیشگیری ،ستاد مبارزه با مواد مخدر
جمهوری اسلامی ایران

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران با همکاری بخش "پیشگیری، درمان و بازتوانی" دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین، کارگاهی آموزشی را برای آموزش تسهیلگرهائی که برای نخستین بار برنامه خانواده‌های توانا در ایران را اجرا خواهند کرد، برگزار کرد. برنامه‌ خانواده‌های توانا، یک برنامه مهارت خانواده برای پیشگیری است که برای خانواده‌هایی که در موقعیت‌های چالش ‌برانگیز زندگی می‌کنند طراحی شده است. این برنامه با هدایت بخش پیشگیری، درمان و بازتوانی در راستای ترویج فرهنگ پیشگیری مبتنی بر شواهد توسط پژوهشگران و کارشناسان بین المللی طراحی شده و در کشورهایی از آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا به اجرا در آمده است.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با حمایت مالی سخاوتمندانه دولت ژاپن و در همکاری با شرکای ایرانی، شامل ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان بهزیستی کشور، به همراه چند سازمان مردم نهاد ایرانی و با هماهنگی وزارت امور خارجه، برای نخستین بار برنامه‌ خانواده‌های توانا را در 10 مرکز در شهرهای تهران و کرج اجرا خواهد کرد. بیش از 300 خانواده، در نخستین اجرای خانواده‌های توانا شرکت خواهند کرد و انتظار می رود این برنامه در آینده به صورت گسترده‌ اجرا شود. در گذشته، دو برنامه‌ دیگر مهارت خانواده‌: برنامه خانه و مدرسه (FAST) و برنامه‌ توانمند سازی خانواده (10-14) در ایران اجرا شدند. این برنامه‌ها اثر بخشی معناداری را در نوجوانان شرکت کننده نشان داده بودند.

در طول مراسم افتتاحیه‌ این کارگاه آموزشی، آقای الکساندر فدولوف، نماینده‌ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، در مورد نیاز به برنامه‌های مهارت خانواده‌ مبتنی بر شواهد و با هدف قرار دادن معضل اعتیاد با رویکرد پیشگیری سخن گفت. آقای فدولوف به طور مشخص درباره‌ نحوه‌ کارکرد برنامه‌ خانواده‌های توانا به منظور مقاوم‌ سازی خانواده‌ها در مقابل مصرف مواد به واسطه تقویت ساختار خانواده صحبت کرد. آقای فدولوف با تشکر از شرکای ملی، دولت ژاپن، مجریان و شرکت‌کنندگان کارگاه آموزشی سخنان خود را به پایان برد. در کنار آقای فدولوف، جناب آقای میتسوگو سایتو، سفیر محترم ژاپن در ایران؛ جناب آقای امیرعباس لطفی سرابی، مدیر کل دفتر روابط بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران؛ و جناب آقای صمد نریمان، مدیر کل دفتر امور فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران نیز سخنانی در آغاز این کارگاه داشتند. جناب آقای میتسوگو سایتو، سفیر محترم ژاپن در ایران، قدردانی خود را نسبت به شرکای کشوری در ایران، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و تسهیلگرها برای راه اندازی برنامه‌ خانواده‌های توانا، ابراز کرد. وی تأکید کرد که اجرای برنامه‌ خانواده‌های توانا بخشی از همکاری دولت ژاپن با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در بهبود سلامت عمومی و امنیت عمومی است. وی برای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های ایرانی همکار که در اجرای برنامه می‌کوشند، آرزوی موفقیت کرد.

این کارگاه توسط دو کارشناس از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین، آقای دکتر ودیح مألوف، هماهنگ کننده‌ پروژه در برنامه‌ بین‌المللی نامبرده و خانم دکتر کارین هار، مشاور دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، هدایت شد. آقای دکتر مألوف و خانم دکتر هار برای تسهیلگرهائی که جلسه های خانواده‌های توانا را اجرا خواهند کرد، آموزش‌هایی را در خصوص نحوه‌ اجرای جلسه ها ارائه دادند. به علاوه، تسهیلگرها، پرسش ها و دغدغه های خود را در رابطه با اجرای برنامه در چارچوب فرهنگ ایرانی بیان کردند.


آقای دکتر مألوف، تسهیلگرها را در یکی
از فعالیت‌های برنامه هدایت می‌کند.

در طول 7 جلسه‌ برنامه‌ خانواده‌های توانا که در 3 روز انجام می شود، ‌فرزندان و والدین/سرپرستان ‌شان (چه والد و چه سرپرست کودک) آموزش‌هایی در خصوص مدیریت استرس، برقراری ارتباط و حل مناقشات دریافت می‌کنند. در برخی از جلسات، فرزندان و والدین/سرپرستان آموزش‌های جداگانه‌ای را دریافت می‌کنند و در بقیه جلسه ها، همراه با یکدیگر شرکت می‌کنند. این برنامه، بر پایه‌ این فلسفه‌ بنا شده ‌است که هر والد/سرپرست می‌داند که چه چیز برای فرزندش بهتر است و بنابراین هدف از این جلسه ها، شناسایی و تقویت این نقاط قوت و همچنین ایجاد درک بهتر میان فرزند و والد/سرپرست از نقطه‌ نظر و چالش‌ های یکدیگر می ‌باشد.

با توجه به اجرای برنامه‌ خانواده‌های توانا برای نخستین بار در ایران، علاوه بر هدف کمک به خانواده‌های شرکت کننده، مطابقت فرهنگی خود برنامه نیز، محک خواهد خورد و در این راستا، ارزیاب هائی برای هر مرکز شرکت کننده جهت انجـام ارزیابی انتخـاب شده اند که اثربخشی اجرا را ارزیابی کنند. هر یک از این ارزیاب ها در یک کارگاه آموزشی دیگری که پیشتر از این در26 تا 28 آبان ماه 1398 برگزار شد، آموزش دیدند.