Islamic Republic of Iran

 

بررسی مرحله آزمایشی و آغاز مرحله دوم برنامه خانواده‌های توانا در ایران

  

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران با همکاری نهاد‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران،از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی؛ سازمان بهزیستی کشور؛ و وزارت آموزش و پرورش، و همچنین سازمان‌های مردم نهاد که در حوزه کاهش تقاضا مواد فعال هستند، در 19 مهرماه 1400 میزگرد مجازی جهت بررسی اجرای آزمایشی برنامه خانواده‌های توانا که اواخر پاییز و زمستان 1398  در 10 مرکز در شهرهای تهران، کرج، بومهن، و شهرری انجام شد، برگزار کرد.

برنامه خانواده‌های توانا یک برنامه پیشگیری مصرف مواد و آموزش مهارت های خانوادگی است که برای خانواده‌هائی که در محیط های پر چالش زندگی می کنند تدوین شده است. این برنامه به عنوان یک اقدام جهانی جهت ترویج فرهنگ مبتنی بر شواهد پیشگیری توسط بخش پیشگیری، درمان، و توانبخشی دفتر مقابله مواد مخدر و جرم سازمان ملل تدوین و توسط پژوهشگران و کارشناسان این دفتر طراحی شده است. برنامه خانواده های توانا به عنوان بخشی از این اقدام جهانی در کشور‌های سراسر آسیا، آمریکای جنوبی، و آفریقا اجرا شده است.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران با حمایت مالی دولت ژاپن و با همکاری همتا‌های ایرانی این دفتر از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی؛ سازمان بهزیستی کشور؛ و همچنین تعدادی از سازمان‌های مردم نهاد ایرانی این برنامه را  در 10 مرکز مختلف در شهرهای تهران، کرج، بومهن، و شهر ری به صورت آزمایشی اجرا کرده است. ۳۷۳ خانواده در اجرای اولیه خانواده‌های توانا شرکت کرد‌ند.

جهت آغاز مرحله دوم برنامه خانواده های توانا جلسه بررسی‌ با شرکت ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران؛ وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی؛ سازمان بهزیستی کشور؛ وزارت آموزش و پرورش؛ سازمان‌های مردم نهاد؛ و تسهیلگران از مرحله اول اجرای برنامه خانواده‌های توانا برگزار شده است. در این جلسه نتایج مرحله اول اجرا بررسی و بازخورد از تسهیلگران دریافت شد، و بحث  میان همتاهای ملی دفتر مقابله مواد مخدر و جرم درباره اجرای مرحله دوم برنامه در استان‌های تهران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، لرستان، و کرمانشاه در سال 1401 تحت حمایت مالی  اتحادیه اروپا، انجام شد.

****

برای اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناس دفتر تماس بگیرید:
خانم گلاره مستشاری
کارشناس ارشد، کاهش تقاضای مواد مخدر
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهور اسلامی ایران
پست الکرونیکی: gelareh.mostashari@un.org