Islamic Republic of Iran

 

همکاری سازمان ملل متحد با مقامات ایرانی در تصویب طرح تحول استراتژیک مواد مخدر

  

تهران، 27 مهر 1400– دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران در رویدادی تخصصی که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در مورد مسائل مربوط به طرح تحول استراتژیک مواد مخدر و وضعیت کنونی افغانستان برگزار شده بود، شرکت کرد.

در اين رويداد آقای الکساندر فدولوف، نمایندۀ کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران سخنرانی کرد. وی خاطرنشان کرد که قاچاق غیرقانونی مواد مخدر از افغانستان چالش‌ هایی را برای ایران و در سطح منطقه ‌ای و جهانی بوجود می ‌آورد. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نقش مهم جمهوری اسلامی ایران را در مقابله با قاچاق مواد مخدر و در برابر تهدید مواد مخدر به رسمیت می‌شناسد. آقای فدولوف همچنین تاکید کرد که تيم کشوری سـازمان ملل متحد موضـوع کنتـرل مواد مخـدر را به عنوان يکی از اولويت ‌های کمک‌ های سـازمان ملل متحـد در ايران می‌پذيرد و آمادۀ تمديد اين همکاری است.

آقای دکتر احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی خود از حمایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد قدردانی کرد و از جامعۀ جهانی و سازمان ملل متحد برای برنامه‌ های کنترل مواد مخدر در ایران درخواست حمایت کرد. آقای وحیدی همچنین بر اهمیت همکاری مشترک علیه جریان مالی غیرقانونی و جرایم سازمان یافته تأکید کرد. همچنین اهمیت وضع قوانین بهتر برای رسیدگی به چالش‌های سوء‌مصرف مواد مخدر توسط وزیر کشور مورد تأکید قرار گرفت. آقای فدولوف آمادگی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را برای گسترش حمایت خود از ابتکار جدید در مورد طرح تحول استراتژیک مواد مخدر و وضعیت کنونی در افغانستان ابراز داشت. وی با اشاره به پروژه مشترک دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با سازمان جهانی بهداشت و یونیسف پیرامون کاهش تقاضای مواد مخدر، خاطر نشان ساخت که فعالیت های مشابهی هم می توان با سایر آژانس های سازمان ملل متحد با اجرای پروژه های مشترک انجام داد.

آقای دکتر اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز اظهار داشتند که ایران همچنان در خط مقدم جلوگیری از ورود جریان غیرقانونی مواد مخدر افغانستان به این کشور و ترانزیت آن به قاره اروپا قراردارد. وی درخواست کرد که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، تیم کشوری سازمان ملل متحد و جامعۀ بین‌المللی مقیاس‌های حمایت مالی را به برنامه‌های کنترل مواد مخدر در ایران ارتقا دهند که موجب حمایت از تلاش‌های ایران در متوقف کردن جریان ورود مواد مخدر به ایران و خروج از کشور به مقصدهای سوم خواهد شد. دکتر مؤمنی همچنین بر سیاست ایران در زمینۀ گسترش برنامه‌های پیشگیری، درمان و توانبخشی مواد مخدر تأکید کرد که آسیب ‌پذیرترین بخش جمعیت را پوشش می‌دهند و به نقش مثبت کمک‌ های سازمان ملل متحد در این زمینه اشاره کرد.

در حاشیه این رویداد، آقای الکساندر فدولوف نمایندۀ کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران با وزیر کشور ملاقات کرد. دو طرف بر اهمیت تداوم مشارکت در همکاری‌‌ های مربوط به کنترل مواد مخدر بین ایران و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تأکید کردند. آقای فدولوف همچنین با سردار مجید کریمی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد و در مورد همکاری‌ های خوب بین دو طرف تبادل نظر کردند و موافقت کردند که همکاری‌های کنترل مواد مخدر را گسترش دهند و آموزش‌های تخصصی اجرای قانون را برای افسران مبارزه با مواد مخدر پلیس برگزار کنند. همچنین در این دیدار بر حمایت متداوم دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران از پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران در فراهم آوردن آموزش، ابزار، و سگ های موادیاب برای واحدهای کنترل مواد مخدر تأکید شد. در پایان عملیات عالی کنترل مواد مخدر پلیس مواد مخدر در کشفیات قابل توجه مواد مخدراز افغانستان مورد تقدیر قرار گرفت.

***
برای کسب اطلاعات بیشتر
امیرحسین وزیری،
کارشناس برنامۀ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
جمهوری اسلامی ایران
تلفن: 81 ـ 77 83 87 88 (21 ـ 0098)
فاکس: 00 67 79 88 (21 ـ 0098)
ایمیل: Amirhossein.vaziri@un.org